APİD İle İzleme

APİD sistemini kullanan Üniversiteler ve Yöneticiler anlık olarak;
 1. Dergipark Verilerine Dayalı:

  • DERGİPARK’ta yer alan üniversitenin ulusal yayın sayısını,
  • Ulusal Yayınların (TR-DİZİN ve Diğer) Kişi, Bölüm, Fakülte bazlı dağılımını,
  • Aylık ve yıllık ulusal yayın sayısındaki değişimini,
  • Araştırmacı başına düşen yayın sayısını,
  • Ulusal makalelerde üniversitelerin diğer üniversitelere göre mevcut durumunu,
  Kişi, bölüm, fakülte vb bazlı anlık olarak izleyebilmekte ve sizlere raporlamaktadır.
 1. Web of Science Verilerine Dayalı:

  • Web of Science tarafından SSCI/SCI/AHCI indekste taranan dergilerde yayınlanan üniversitenin uluslararası yayın sayısını,
  • Uluslararası Yayınların Kişi, Bölüm, Fakülte bazlı dağılımını,
  • Aylık ve yıllık yayın sayısındaki değişimini,
  • Araştırmacı başına düşen yayın sayısını,
  • SSCI/SCI/AHCI makalelerde üniversitelerin diğer üniversitelere göre mevcut durumunu,
  • Yapılan yayınların etki büyüklüğünü, alınan atıf sayısını, dünya bilimine olan katkısını,
  Kişi, bölüm, fakülte vb bazlı anlık olarak izleyebilmekte ve sizlere raporlamaktadır.

 2. Ulusal ve Uluslararası kayıtlara Dayalı;

  • TÜBİTAK tarafından desteklenen (Devam Eden ve Tamamlanan) proje sayısını
  • AB tarafından desteklenen proje sayısını,
  • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısını,
  • Uluslar arası ve ulusal projelerin Kişi, Bölüm, Fakülte bazlı dağılımını
  • Aylık ve yıllık proje sayısındaki değişimini,
  • Araştırmacı başına proje yayın sayısını,
  • Projelerde üniversitelerin diğer üniversitelere göre mevcut durumunu,
  • Yapılan Projelerin etki büyüklüğünü, alınan atıf sayısını,
  • Patent ve faydalı ürün sayısını,
  Kişi, bölüm, fakülte vb bazlı anlık olarak izleyebilmektedir.

 3. Üniversitenin Dünyada ve Türkiye’de Sıralaması

  • Web of Science Göre sıralaması
  • URAP
  • WEBOMETRICS
  • SCIMAGO
  • NATURE INDEX
  • Üniversitemiz Yetkinlik Analizleri
  • DÜS
  • Üniversitemiz Yetkinlik Analizleri
  • Global Üniversity Search
  • Yenilikçilik ve Girişimcilik İndeksi
  Gibi sıralama ölçütlerin sonuçlarını kıyaslamalı olarak sizlere sunar.

  APİD geliştirdiği algoritma doğrultusunda sizlere ayrıca farklı parametrelere göre sırlama sonuçları ve istatistikler, grafikler sunar.
  APİD Yazılımı yöneticin belirleyeceği parametrelere göre sıralama, Üniversite ve raporlama yapar.