APİD Nedir?

APİD nedir?

AYEUM üniversitelere Akademik Performans İzleme, Takip ve Değerlendirme Sistemi (APİD) isimli modülü/yazılımı sunmaktadır. Bu kapsamda AYEUM tarafından Üniversite Rektörlüklerine ve Kütüphane Başkanlıklarına giriş şifresi sağlanarak, kurum yöneticileri bulundukları üniversitelerin ulusal ve uluslararası yayın performanslarını ve üniversite karnesini; kişi, bölüm, fakülte vb bazlı anlık olarak karşılaştırmalı izleyebilmektedir.APİD anlık olarak;
  1. DERGİPARK-TR DİZİN’de yayınlanan ulusal makaleleri,
  2. Web of Science tarafından SSCI/SCI/AHCI indekste taranan dergilerde yayınlanan uluslararası makaleleri,
  3. Ulusal ve uluslararası (AB, TÜBİTAK vb) projeleri anlık olarak izlemekte, değerlendirmekte ve raporlamaktadır.
  4. Birçok sıralama indeksinin verilerini anlık olarak sunmaktadır.