Ders Detayı

Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri Egitimi ( Uygun Analiz Yöntemini Belirleme )
9 Video, Ders Süresi: 75 gün 5,0

Dersler 

Ders 1: Veri Analizinde Karar Sürecine Giriş

Ders 2:  Bağımsız ve bağımlı gruplar için t test, Mann Whitney U ve  Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

Ders 3:  Bağımsız gruplar ve tekrarlı ölçümler için tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis Testi ve Friedman’s ANOVA

Ders 4: Pearson Korelasyonu-Basit Doğrusal Regresyon, Spearman Brown Korelasyonu ve Kendall’s Tau

Ders 5: Bağımsız gruplar ve tekrarlı ölçümler için iki yönlü (faktöriyel) ANOVA, karışık ölçümler için iki yönlü ANOVA (mixed factorial ANOVA)

Ders 6: Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ve ANCOVA

Ders 7: Ki-kare veya Likelihood Ratio; Lojistik Regresyon

Ders 8: Lojistik Regresyon ve Log-lineer Analizi

Ders 9: MANOVA, iki yönlü MANOVA ve MANCOVA

 

Bu ders toplam 70 dk'dır.

 

Eğitim Hakkında

 Araştırmacıların analiz sürecinde sorduğu en temel soru “Hangi analizi yapmam gerekiyor?” sorusudur. Araştırmacı, veri analizi sürecinde hangi analizleri (testleri) yapması gerektiğini biliyorsa yazılı veya görsel (kitap, video vb.) bir kaynak yardımıyla gerekli işlem adımlarını izleyerek uygun analizleri yapabilir. Ancak araştırma probleminin ve elindeki verilerin, onlarca farklı analizden
hangisini gerektirdiğini bilmiyorsa bu kaynakların arasında kaybolması muhtemeldir.

Bir araştırmacının, araştırma hipotezini test etmesi ya da araştırma problemine cevap bulabilmesi için hangi analizleri kullanması gerektiğine karar vermek uzmanlık gerektirir. Bu karar, araştırmacının hipotezi ya da araştırma probleminde yer alan değişkenlerin sayısı, türü (nitel-nicel, sürekli-süreksiz, bağımlı-bağımsız), veri setinin parametrik test koşullarını karşılayıp karşılamaması gibi birçok
faktörden etkilenmektedir.

Bu video dersinin sonunda araştırmacılar araştırma probleminden hareketle hangi analizi/testi yapması gerektiğine dair karar süreçlerini ayrıntılı bir şekilde öğrenecek ve kendi araştırmaproblemlerinin gerektirdiği testlere yardım almadan karar verebilecektir. Derste t testinden MANCOVA’ya kadar sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan birçok testin hangi tür verilerle hangi durumlarda kullanılması gerektiğine dair kararlar somut değişkenler ve araştırma soruları üzerinden açıklanmış ve örneklendirilmiştir.

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. Süleyman Nihat ŞAD “ Nitel veri analizi ve kodlama” başta olmak üzere birçok kitabın yazarı ya da çevirmenidir. Tez Yazımı, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri ve veri analizi konusunda ülkemizin önde gelen araştırmacıları arasında yer alan Dr. ŞAD,  uluslararası yayın performansı bakımından alanında önde gelen isimler arasında yer almaktadır.  SSCI indexli dergilerde birden fazla makale yayınlamıştır. Birçok projenin yürütülmesine imza atmış olan Dr. Şad, özellikle ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan Jamovi, TAP gibi programları konusunda uzmandır. Birçok eğitimi başarı ile yürütmüş olan  Dr. Şad,  gerek  H-indexi gerek  atıf sayısı bakımından dünyada  önde  gelen araştırmacılar arasında yer almaktadır.  Hala İnönü Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

#AYEUM  #yeniyöntemler #verianalizi #yöntem   

 

Eğitmen: Prof. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve iade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

 

Fiyat:
799,90 TL
Ders İzleme Süresi: 75 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 9
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 1 Kişi Oyladı (100/100)

1 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

M.S.C.

SAYIN HOCAM; DÜZENLEYİCİ VE ARACI DEĞİŞKEN ARASINDA NE GİBİ FARK VAR? (BİRBİRİNE ÇOK YAKIN İKİ KAVRAM).ÖRNEKLERLE AÇIKLAR MISINIZ?SAYGILARIMLA...


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Çevik, Aracı (Mediator) değişken, A değişkeninin B değişkeni üzerindeki etkisine kısmen ya da tamamen neden olan değişkendir. Örneğin Televizyon seyretme sıklığının (A), akademik başarısızlık (B) üzerindeki etkisinin nedeni (aracısı) aslında Ders çalışmaya ayrılan zaman (Mediator) olabilir. Aracılık etkisinin türüne (kısmi ya da tam) göre televizyon seyretme sıklığı arttığında öğrencinin akademik başarısının azalmasının sebebi tamamen (tam aracı) ya da kısmen (kısmi aracı) öğrencinin ders çalışmaya ayırdığı zamanın azalması olabilir. Düzenleyici (Moderatör) değişken analizinde ise A ve B değişkenleri arasındaki ilişkinin anlamlılığı farklı bağlamlarda (düzenleyici etkisi) test edilir. Bir başka ifadeyle düzenleyici değişkenin A ve B değişkenleri arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğine bakılır. Örneğin öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama sıklığı (A) ile İngilizce dinleme becerisi (B) arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada düzenleyici değişken (moderatör) oyunun dili olduğunda, bilgisayar oyununun İngilizce ya da Türkçe olması durumunun (bağlam) A ve B arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğini moderatör analiziyle test edebiliriz.


M.S.C.

SAYIN HOCAM; BU KARAR VERME SÜRECİNE İLİŞKİN ŞEKLİ PDF VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE PAYLAŞIR MISINIZ?SAYGILARIMLA...


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın hocam videoda da atıfladığım üzere şekil, Andy Field'in kaynak kitabının en son sayfasında mevcuttur.


M.S.C.

SAYIN HOCAM; ÖRNEĞİN; ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE (İLKOKULU MEZUNU=284; ORTAOKUL MEZUNU=105; LİSE MEZUNU=57 VE LİSANÜSTÜ MEZUNU=8 KİŞİ VARSA) ANLAMLI FARKINI TESPİT ETMEK İÇİN ANOVA MI KURSKAL WALLİSİ Mİ KULLANMALIYIZ?ZİRA ALT GRUPLARDA KATILIMCI SAYISI AZ.BUNA GÖRE ÖRNEKLEM ALT GRUPLARINDA EN AZ KAÇ KATILIMCI OLURSA PARAMETRİK VEYA NON-PARAMETRİK TEST KULLANIRIZ? 30 VEYA 50 DİYENLER VAR.AYRICA NON-PARAMETRİK TEST KULLANDIĞIMIZDA ÖRNEĞİN 284 KİŞİ İLE 8 KİŞİNİN ORTALAMALARINI KARŞILAŞTIRABİLİR MİYİZ?SAYGILARIMLA....


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Çevik, Örneklem sayisi azaldikca ortalamanin uç değerlerden etkilenme olasılığı da artmaktadır. Bu yüzden n< 30 ya da 50 gibi limit değerlerle karşılasirsiniz. Ancak böyle küçük örneklemler sözkonusu olduğunda veriler normal de dağılsa non-parametrik analizlere gitme zorunluluğu yoktur. Verdiğiniz örnekte 284 ile 8 kişilik verisetinde artık ortalamaları değil non-parametrik analizlerle sıra ortalamalarini karşılaştırmaniz önerilir.


E.A.

SAYIN HOCAM; VERDİĞİNİZ DEĞERLİ BİLGİLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER. ÇALIŞMAMLA İLGİLİ YAPTIĞIM TÜM ARAŞTIRMALARA RAĞMEN TAM OLARAK EMİN OLAMADIĞIM BİR DURUM VAR. TEZ ÇALIŞMAMIN ODAĞI ÖĞRENCİLERİN KOMPOZİSYONLARINDA YAPTIKLARI BİR HATA TÜRÜNÜN ÖĞRETMEN GERİ BİLDİRİMİYLE AZALIP AZALMADIĞI. BUNU TEST ETMEK İÇİN ÖĞRENCİLER 7 TANE KOMPOZİSYON YAZDILAR TOPLAMDA. 1. YAZI ÖN TEST OLARAK KULLANILDI. SONRASINDA ÖĞRENCİLER 1. YAZILARINA GERİ DÖNÜT ALDILAR VE ÖN TESTTEKİ HATALARINI ALDIKLARI DÖNÜTE GÖRE DÜZELTTİLER. DAHA SONRA FARKLI BİR SORUYA YÖNELİK BİR YAZI YAZDILAR VE YİNE GERİ DÖNÜT ALIP HATALARINI DÜZELTTİLER. İLERLEYEN HAFTALARDA YİNE FARKLI BİR SORUYA YÖNELİK BİR YAZI DAHA YAZDILAR VE GERİ DÖNÜTE GÖRE HATALARINI DÜZELTTİLER. SON OLARAK DA SON TEST OLARAK KULLANDIĞIM BİR YAZI YAZDILAR (SORU ÖN TEST VE DİĞER KOMPOZİSYON SORULARINDAN FARKLIYDI). BENİM AMACIM BU SÜREÇ İÇERİSİNDE YANİ 1. YAZIDAN 7. YAZIYA DOĞRU HATA SAYILARINDA BİR AZALMA OLMUŞ BU BUNA BAKMAK. ÇALIŞMAMDA KONTROL GRUBUM YOK VE 43 KİŞİLİK BİR GRUBA TEK GRUP ÖN-TEST SON-TEST DENEYSEL UYGULAMASI YAPTIM. SANIRIM GELİŞİMSEL BİR DESEN DE OLUYOR. HANGİ TESTLERİ UYGULAMAM GEREKLİ BUNDAN EMİN DEĞİLİM. 1. VE 2. KOMPOZİSYON SORULARI, 3. VE 4. KOMPOZİSYON SORULARI, 5. VE 6. KOMPOZİSYON SORULARI AYNI, SON-TESTİN SORUSU DA ÖN TESTTEN FARKLI. BU DURUMDA 1, 3, 5, VE 7. WRİTİNGLERDE FARKLI SORULARA YANIT VERMİŞ OLDU ÖĞRENCİLER. SORULAR FARKLI OLDUĞU İÇİN 1.DEN 7.YE DOĞRU HATA SAYILARININ AZALIP AZALMADIĞINA BAKAMAZ MIYIM? MESELA 1. VE 2. KOMPOZİSYONU SADECE KENDİ ARALARINDA MI KARŞILAŞTIRABİLİRİM HATA SAYILARININ AZALIP AZALMAMASI AÇISINDAN? YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Atalay, Öncelikle çalışmalarınızda başarılar dilerim. Açıklamalarınızdan edindiğim sınırlı bilgilerden hareketle araştırma tasarımınızla ilgili bazı hususlara dikkat çekmek isterim: Öncelikle deneysel çalışmanızda müdahale değişkeni olarak kullandığınız bağımsız değişkenin “öğretmen geribildirimi” olması tartışmalı bir konu. Öğretmen geribildiriminin amacı zaten öğrenciye hatalarını bildirmek ve hataları düzeltmektir. Dolayısıyla böyle genel bir deneysel değişkenin etkisi yerine özel bir geribildirim yönteminin/tekniğinin etkisini (örn. geribildirimlerde görsel sembollerin [correction symbols or proofreading marks] ya da renkli kalemler kullanmanın etkisi) test etmek ya da farklı geribildirim yöntemleri/tekniklerinin etkisini (örğ. Kağıt üzerinde verilen geribildirimler ile bilgisayar ortamında verilen geribildirimlerin yazım hatalarını azaltmadaki etkisi) kıyaslamak daha anlamlı olacaktır. İkinci bir husus araştırmanızda kontrol grubu kullanmadığınız için sonteste ortaya çıkacak herhangi bir farkın öğretmenin geribildirimlerinden mi yoksa başka bir değişkenden (ders kitabı, öğretmenin kullandığı yöntem, siz writing dersine giriyorsanız maincourse dersine giren öğretmenin performası vb.) mi kaynaklandığını kanıtlamanız mümkün değildir. Bu da en ciddi iç geçerlilik tehdididir. Üçüncü olarak öğrencilere yedi kez kompozisyon yazdırmanız ve dönüt vermeniz bu çalışmayı tekrarlı ölçümler içeren deneysel bir desen yapmaz. Çünkü 2-6 arası yaptığınız ölçümler esasen deneysel çalışmanın parçası, yani siz öğretmen dönütlerinin etkisini test ediyorsunuz ve dönüt verebilmek için de öğrencilere kompozisyon yazdırmanız gerekiyor. Tek bir dönüt etkinliğinin ardından etkiyi test etmek anlamlı olmayacağı için öğrenilmesini hedeflediğiniz kazanımın (yazım hatasını düzeltme) düzeyine göre deneysel müdahalenizin daha uzun bir sürece yayılması gerekli (6 haftaya yayılmış 6 geribildirim etkinliği). Dolayısıyla öntest ve sontest arasındaki bu uygulamaların ara testler olarak değil deneysel müdahalenin kendisi olarak düşünülmesi ve veri setinizin özelliğine göre parametrik (bağımlı gruplar için t testi) ya da parametrik olmayan (wilcoxon işaretli sıralar test) bir test yapılarak sadece 1. ve 7. testin karşılaştırılması mümkün. Dördüncü olarak kompozisyonlardaki hataların tespit edilerek sayılması işleminin, objektif bir puanlama mı gerektirdiğini yoksa ölçmeciden ölçmeciye sonucu değişebilecek subjektif bir ölçme işlemi mi olduğunu net bir şekilde açıklamanız lazım. Şayet çoktan seçmeli bir testin aksine bu işlem öznellik içeriyorsa (özellikle de İngilizce bir kompozisyon ise), puanlama güvenilirliğiyle ilgili önlemleri de almanız gerekli. Son olarak öntest ve sontest formları (kompozisyon soruları) aynı olmasa da içerik ve güçlük düzeyi açısından eşdeğer formlar olması beklenir. Bunula ilgili bir uzman görüşü alınması ve raporlanması yerinde olacaktır. İyi çalışmalar dilerim.


H.U.

HOCAM ÇOK TEŞEKKÜRLER. ÇOK YARARLI BİR VİDEO OLMUŞ. EMEĞİNİZE SAĞLIK.AÇIKLAMALARINIZIN TABLO VERİLERİ ÜZERİNE GELİNDİĞİNDE ORTAYA ÇIKACAĞI BİR EXCEL TABLOSU ÇOK PRATİK OLACAKTIR.SAYGILARIMLA


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayim hocam çok teşekkür ederim.


C.R.

SAYIN HOCAM, BU DERS SETİ ÇOK GÜZEL OLMUŞ BU NEDENLE TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM. SAYGILARIMLA..


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Ruhi, asıl ben çok teşekkür ederim. Faydalı olduysa ne mutlu bana.


M.G.

HOCAM MERHABA ÖNCELİKLE AĞZINIZA SAĞLIK ÇOK FAYDALI VE AÇIKLAYICI DERS İÇERİKLERİ. BENİM ŞÖYLE BİR SORUM OLACAKTI; ÖN TEST SON TEST DENEYSEL (DENEY:16, KONTROL:16 KİŞİ) BİR ÇALIŞMAM VAR, ÖN TESTTE (BEL/KALÇA ORANI, BEDEN KİTLE İNDEKSİ VE MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEK TOPLAM PUANLARI) ALDIM. SONRASINDA DENEY GRUBUNA GÜNLÜK 10.000 ADIM ATLARI İSTENDİ, KONTROL GRUBUNA RUTİN HAYATLARINA DEVAM ETTİ. 2 AYIN SONUNDA SON TEST (BEL/KALÇA ORANI, BEDEN KİTLE İNDEKSİ VE MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEK TOPLAM PUANLARI) VERİLERİ TOPLANDI. 2 AY BOYUNCA ORTALAMA ADIM SAYILARI HEM DENEY HEM DE KONTROL GRUBUNUN KAYDEDİLDİ. ÖN /SON TESTTE GRUPLARDA ANLAMI BİR FARK OLUP OLMADIĞINI WİLCOXON TEST İLE BELİRLEYECEĞİM. ADIM SAYISININ; BEL/KALÇA ORANI, BEDEN KİTLE İNDEKSİ VE MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEK TOPLAM PUANLARINA ETKSİNİ BELİRLEMEK İÇİN HANGİ TESTİ KULLANACAĞIMA KARAR VEREMİYORUM. YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Güler, Deney ve kontrol gruplarını nasıl ve hangi yaş gruplarından belirlediğinizi belirmemişsiniz ancak random olarak farklı yaş gruplarından belirlediğinizi varsayarak cevap vereyim. İlk olarak grupların kendi içlerinde ön-test ve son-test puanlarını sanırım gruplar küçük olduğu için non-parametrik bir test olan Wilcoxon testiyle karşılaştırmanız doğru bir karar. İkinci olarak deney ve kontrol grubunun bağımlı değişkenler (Bel/Kalça oranı, Beden Kitle İndeksi ve Mental iyi Oluş) açısından sürecin başında denk olduğunu kanıtlamak için öntestlerini test varsayımlarını dikkate alarak parametrik t testi ya da non-parametrik Mann Whitney U testiyle karşılaştırmanızı öneririm. Üçüncü olarak iki ay boyunca düzenli bir şekilde en az 10.000 adım yürümüş olmanın etkisini de deney ve kontrol gruplarının son-test puanlarını test varsayımlarını dikkate alarak yine parametrik t testi ya da non-parametrik Mann Whitney U testiyle karşılaştırabilirsiniz. Varsayımları karşılaması halinde bunların hepsine alternatif olarak size “karışık ölçümler için faktöriyel ANOVA” ya da “ANCOVA” testerini de önerebilirim. Ama bu sizin belirttiğiniz adım sayısının ilgili değişkenler üzerine etkisini bence vermez, çünkü ben adım sayısından deney ve kontrol grubundaki bireylerin 2 ay boyunca ortalama (gün bazında) ya da toplamda kaç adım attığını anlıyorum. Ayrıca kontrol grubundaki bireylerin günde yaklaşık ortalama 10.000 hatta daha fazla adım atması halinde deneysel değişkenin (iki ay boyunca günde 10.000 adım atmak) iyi tasarlanmamış olması gibi bir sorun ortaya çıkacaktır. Bu şekilde adım sayısının etkisini test etmek için deneysel çalışma da uygun bir desen olmayacaktır. Kesitsel veriler toplayıp korelasyon/regresyon testleri ile bireylerin ortalama (gün bazında) ya da toplam adım sayısı ile Bel/Kalça oranı, Beden Kitle İndeksi ve Mental iyi Oluş halleri arasındaki ilişkiye bakmanız yeterli olacaktır.


U.Ç.

HOCAM ÖNCELİKLE KOLAY VE SADE ANLATIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. HOCAM SORUM ŞU: ÖRNEĞİN KOBİ'LERİN ÇALIŞMA SERMAYESİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN İKEN ANKETİMİZDE KOBİ'LERİN ÇALIŞAN SAYILARI İLE İLGİLİ SORDUĞUMUZ SORUDAN ELDE ETTİĞİMİZ SÜREKSİZ VERİLER BAĞIMLI DEĞİŞKENE AİT VERİLERDİR DENEBİLİR Mİ? YOKSA ÇALIŞMA SERMAYESİNİ DE İÇEREN SORULAR MI BAĞIMLI DEĞİŞKENE AİT VERİLER İÇERİR?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın hocam bağımlı değişkene ait veri ifadesini tam anlayamadım maalesef. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri farklı ölçme düzeylerinde (sınıflama, sıralama, oran ya da aralık) elde edilen özelliklerdir. Bağımlı değişken etkilenen, bağımsız değişken de etkileyen değişkendir. Bu ilişkide Kobinin çalışma sermayesi ve çalışan sayılarının etkileyen özellik mi etkilenen özellik mi olduğuna kuramsal ya da mantıksal olarak alan uzmanları karar vermelidir. Ker bir kobi için atanan spesifik bir çalışma sermayesi puanınız varsa, ilgili kobinin çalışan sayısı da aynı kobiye ait bir değişken olarak örneğin korelasyon analizine tabi tutulabilir. Ama ilişkinin yönüyle ilgili birşey diyemem. İyi çalışmalar dilerim.


M.D.

ELİNİZE SAĞLIK HOCAM.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Teşekkürler Mustafa hocam...


İ.K.

AZİZ KUTLAR HOCAM VEYA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İLGİLENEN HOCAMA BİR SORUM OLACAK. VERİ SETİMDE GİRDİLER ARASINDA NEGATİF DEĞİŞKENLER VAR. 80 GÖZLEM ARASINDA İKİ TANE GÖZLEMDE NEGATİF GÖZLEMLERİM BULUNMAKTA. BU NEGATİF GÖZLEMLERİ VERİ SETİMDEN ÇIKARMADAN VERİ ZARFLAMA YAPMAK İSTİYORUM. DEAP İLE YAPTIĞIMDA EKSİ DEĞERLERİ ARTIYA DÖNÜŞTÜRMEM GEREKİYOR. EKSİ DEĞERLERİ ARTIYA ÇEVİRMEDEN CERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAPABİLECEĞİM BİR PROGRAM VARMIDIR?İBRAHİM KAYA E-MAİL:SİYAHVOLVO4500@GMAİL.COM.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın hocam veri zarflama konusunda uzman hocamız cevap verirse daha uygun olur. İyi çalışmalar.


A.K.

MERHABA HOCAM, ÖNCELİKLE EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. TEZ KAPSAMINDA, ÖNTEST- SONTEST KONTROL GRUPLU DENEYSEL DESENDE BİR ÇALIŞMA YÜRÜTMEKTEYİM. ARAŞTIRMANIN ÇALIŞMA GRUBU, 22 ÖĞRENCİDEN (11 KONTROL-11 DENEY) OLUŞMAKTA, BU NEDENLE ÇALIŞMADA İSTATİSTİKSEL ANALİZLER, NONPARAMETRİK TESTLERLE YÜRÜTÜLDÜ. GRUPLAR ARASI KARŞILAŞTIRMALARDA BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM T TESTİ YERİNE, BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM MANN WHİTNEY U TESTİ, ÖN TEST-SON TEST ORTALAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASINDA İSE EŞLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEKLEM T TESTİ YERİNE EŞLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEKLEM WİLCOXON TESTİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SİZE DANIŞMAK İSTEDİĞİM KONU, BÖYLE BİR ÇALIŞMA İÇİN KOVARYANS ANALİZİNİN GEREKLİ OLUP OLMADIĞI. BU ÇALIŞMADA OLDUĞU GİBİ NORMAL DAĞILIMA SAHİP OLMAYAN VERİLERE UYGUN, KOVARYANS ANALİZİNE ALTERNATİF HERHANGİ BİR ANALİZ YÖNTEMİ BENİM ÇALIŞMAM İÇİN GEREKLİ MİDİR? SAYGILARIMLA...


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın hocam farklı yöntemleri kullanabilirsiniz tabiki. Non-parametrik Ancova için linkteki (https://www.youtube.com/watch?v=jozx59H5IHw) çalışmayı inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.