Ders Detayı

Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS Uygulamalı )
16 Video, Ders Süresi: 105 gün

Dersler

Ders 1: Temel Kavramlar

Ders 2:  Veri Dosyasının Hazırlanması

Ders 3: Bilimsel Araştırmalarda Ölçüm Hataları

Ders 4: Tanımlayıcı İstatistikler

Ders 5: Uygulama -1

Ders 6: Parametre Tahminleri

Ders 7: Normallik Testleri

Ders 8: İstatistiksel Karşılaştırma Testlerine Giriş

Ders 9: Bağımsız İki Grup Karşılaştırmaları (Bağımsız iki örneklem t testi, Mann-Whitney U testi)

Ders 10: Bağımlı İki Örneklem Karşılaştırmaları (Eşleştirilmiş t testi, Wilcoxon testi)

Ders 11: Bağımsız İkiden Çok Grup Karşılaştırmaları ( Tek Yönlü Varyans Analizi, Kruskal-Wallis Analizi)

Ders 12: Korelasyon Analizleri (Pearson Korelasyon Analizi, Spearman Korelasyon Analizi)

Ders 13:  Kategorik Veri Analizi-1 (Ki-kare Analizleri, McNemar Testi)

Ders 14: Kategorik Veri Analizi-2 ( İlişki ve uyum katsayıları)

Ders 15: Grafikler

Ders 16: Uygulama 2
Ve 2 adet uygulama videosundan oluşmaktadır.Toplamda 16 videodur.

Bu ders toplam 370 dk'dır.

Eğitim Hakkında

Biyoistatistiğin kelime anlamı; canlı organizmalarla ilgili verileri ele alan istatistik dalıdır. Tüm verileri anlamlandırmak, biyostatistiğin ne yaptığını tanımlamanın bir yoludur. Verileri anlamlandırırken biyoistatistikçiler tablo ve grafikleri, sayıları, oranları, orantıları ve ölçütleri kullanırlar. Biyoistatistikçiler, istatistik araçlarını kullanarak tıp, biyoloji ve halk sağlığı konularında, yeni bir ilacın etkin olup olmadığını, kansere ve diğer hastalıklara neyin neden olduğunu ve belirli bir hastalığı olan bir kişinin hayatta kalma olasılığının ne kadar sürdüğü gibi sorulara cevap vermeye yardımcı olur.

Biyoistatistikçilerin sık kullandığı yazılımlar arasında SAS, Stata, R, SPSS programı gibi istatistik paket programları yer alır. Biyoistatistik, tüm bilimin merkezidir, çünkü bilim, kanıtların toplanması ve bu kanıtların bir yargıya varılması için değerlendirilmesine ihtiyaç duyar.

Biyoistatistikciler, biyologlar ve kanser uzmanlarından cerrahlara ve genetikçilere kadar, diğer alanlardaki uzmanlarla ekip çalışması için nicel becerilerini kullanırlar. Yeterli veriyi temin etmek için çalışmaların tasarlanmasında ve doğru bilgilerin toplanmasında önemli roller oynamaktadırlar. Daha sonra sonuçları analiz eder, değerlendirir ve yorumlar, değişkenleri ve eksik verileri hesaplarlar.

#SPSS #TemelBiyoistatistik #KlinikBiyoistatistik #ttesti 
#Wilcoxon #Kikare #McNemar #MannWhitney #Biyoistatistik

 

Eğitmen: Prof. Dr. Ferhan ELMALI

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma ve datalar üzerinde çalışma imkanı

Fiyat:
799,90 TL
Ders İzleme Süresi: 105 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 16
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

İ.F.S.

MERHABALAR SAYIN HOCAM; 2 FARKLI TEDAVİNİN (A VE B) TEDAVİ ÖNCESİ VE TEDAVİ SONRASI KARŞILAŞTIRMASINDA A VE B'NİN İKİSİNİN DE ETKİLİ OLDUĞU SAPTANIYOR. (BAĞIMLI İKİ ÖRNEKLEM TESTİNE GÖRE). AMA HANGİ TEDAVİNİN DAHA ETKİLİ OLUP OLMADIĞINI HANGİ ANALİZLE BAKABİLİRİZ? TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASININ FARKININ ORTALAMASINI ALIP BAĞIMSIZ 2 GRUP KARŞILAŞTIRMASI MI YAPMAMIZ GEREKİR? BİR DE AYNI DURUM 1., 2. 3. AY VERİLERİNE GÖRE YAPILIRSA NASIL OLUR? SAYGILARIMLA...


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba İlker Bey, Öncelikle bağımsız iki grup karşılaştırmaları sadece TEK ölçüm olduğunda yapılır. Bağımlı iki örneklem karşılaştırması ise sadece TEK gruptan iki ölçüm alındığında uygulanır. Eğer elimizde hem grup hem tekrarlı ölçüm (iki ya da daha fazla, 1,2,3. ay) varsa o zaman yöntem değişiyor. Böyle bir karşılaştırmada tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans analizi uygulanıyor. SPSS'te General Linear Model-Repeated Measure menüsünden yapılıyor. Bu analizde 1- İlk ölçümde gruplar arası fark 2-İkinci ölçümde gruplar arası fark 3- Birinci grupta iki ölçüm arası fark 4-ikinci grupta ölçümler arası fark 5- Birinci ve ikinci ölçümler arası farkların gruplar arasındaki farkı belirlenebiliyor. Bunların hepsini ayrı ayrı t testleri ile yaparsanız hata miktarlarını arttırmış olursunuz. Ama tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans analizi yaparsanız hatayı 0,05 te tutarsınız. Bu konu biraz karışık olduğu için bu konuyu ileri istatistik derslerinde anlatıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.


A.İ.A.

MERHABALAR, NORMALLİK TESTLERİNİ HER BİR DEĞİŞKEN İÇİN TEK TEK UYGULAMALI MIYIZ? YALNIZCA BAĞIMLI DEĞİŞKENE Mİ UYGULAMALIYIZ? ÖRNEĞİN YAŞIN AST DEĞERİNE OLAN ETKİSİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIRKEN HEM AST HEM YAŞ NORMAL DAĞILIMA UYGUN MU OLMALIDIR? YOKSA AST DEĞERİNİN NORMAL DAĞILMASI YETERLİ OLUR MU? SAYGILARIMLA


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba, Eğer korelasyon bakacak iki değişken için de normalliği değerlendiriyoruz. Eğer regresyon yapacaksak değişkenlerin değil hata terimlerinin normalliğine bakıyoruz. Regresyon analizlerinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin normalliğine bakılmaz.


A.P.

HOCAM İYİ GÜNLER, VERİLEN EĞİTİMİN ANLAMLI OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEK İÇİN, EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASI PRE-TEST POST-TEST PUANLARINI (10 SORUDAN OLUŞAN BİR ÖLÇEK) EŞLEŞTİRİLMİŞ T TESTİ İLE Mİ YOKSA MCNEMAR İLE Mİ HESAPLAMAK GEREKİR? EŞLEŞTİRİLMİŞ T TESTİ İLE 2 ÖLÇÜM ARASINDA FARK OLMAMASI EĞİTİMİN ANLAMLI OLMADIĞINI İFADE ETMEZ Mİ? SUNUMDA MCNEMAR KULLANILIR GİBİ ANLADIM.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Aysel Hanım, Elimizdeki veriler sayısal olduğu için ya eşleştirilmiş t test ya da Wilcoxon testi yapacağız. McNemar testi kategorik bir değişkenin tekrarlı iki ölçümünün karşılaştırılması durumunda kullanılır. Arada fark bulunmaması puanlarda istatistiksel olarak bir değişim olmadığını, bir anlamda verilen eğitimin puanlar üzerine bir etkisi olmadığını gösterir.


T.A.

HOCAM MERHABA, NORMAL DAĞILIM İÇİN YAPILAN TEST İSTATİSTİKLERİNDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ KAÇIN ÜZERİNDE (HANGİ DEĞERLER ARASINDA) İSE SHAPİRO-WİLK TESTİ, HANGİ DEĞERLER ARASINDA İSE KOLMOGOROV SMİRNOV TESTİ YAPILMALI? DERSİ DİNLEDİM FAKAT YİNE DE EMİN OLMAK İÇİN SORMAK İSTEDİM. DAHA ÖNCE BAŞKA BİR YERDE SHAPİRO-WİLK TESTİ 50'DEN AZ OLDUĞUNDA KULLANILIR ŞEKLİNDE ANLATILMIŞTI. TEŞEKKÜRLER.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Shapiro-Wilk testi her durumda diğer normallik testlerine üstünlük sağlayan bir testtir. Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of shapiro-wilk, kolmogorov-smirnov, lilliefors and anderson-darling tests. Journal of statistical modeling and analytics, 2(1), 21-33.


E.A.

EMEĞİNİZE SAĞLIK, GAYET GÜZEL OLMUŞ.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Teşekkür ederim. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize! İyi çalışmalar dilerim.


O.K.

MERHABALAR SAYIN HOCAM, VERİLERE BAKARAK P DEĞERİ 0,5'TEN KÜÇÜKSE GRUPLARDAN EN AZ İKİSİNİN FARKLI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYORUZ, AMA BU GRUPLARDAN EN AZ BİRİNİN FARKLI OLDUĞUNU NASIL ANLAYACAĞIZ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Oğuzhan Bey, Çoklu karşılaştırma testleri ile anlıyoruz. Parametrik ve parametrik olmayan analizler için çoklu karşılaştırma testleri mevcuttur. Bu konular sunumlarda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. İyi çalışmalar dilerim.


P.B.

MERHABALAR, NORMALLİK TESTLERİNİ BÜTÜN DEĞİŞKENLER İÇİN TEKER TEKER YAPMALI MIYIZ? ÖRNEĞİN; YAŞA GÖRE BAŞARI ÖLÇEĞİ ARASINDAKİ FARKIN ANLAMLI OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEK İÇİN HEM "YAŞ" HEM "TOPLAM ÖLÇEK PUANININ" AYRI AYRI NORMAL DAĞILIMINA BAKILMALI MIDIR? YOKSA SPSS'DE EXPLORE GİRİP "DEPENDENT LİST: TOPLAM ÖLÇEK PUANI" YAZIP "FACTOR LİST= YAŞ" YAZARAK BİR DEFADA MI BAKMAK GEREKİR. BU HER BİR DEĞİŞKEN İÇİN BU ŞEKİLDE TEKER TEKER BAKILMALI MIDIR? ÖRNEĞİN; DİĞER DEĞİŞKEN (CİNSİYET) İÇİN "DEPENDENT LİST: TOPLAM ÖLÇEK PUANI" YAZIP "FACTOR LİST= CİNSİYET" YAZARAK MI?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Herbir değişken için ayrı ayrı yapılmalı. Yaş grupları için ayrı cinsiyet için ayrı


P.B.

MERHABALAR, CONTİNUİTY CORRECTİON VE FİSHER Kİ-KARE'DEKİ VALUE DEĞERİNİ DE PEARSON Kİ-KAREDE GÖSTEDİĞİMİZ GİBİ TABLODA X² ŞEKLİNDE Mİ GÖSTERİYORUZ. (ÖRNEK; X²=0.124 DİYE). HOCAM, 2X2 VE RXC TABLOLARINDA EXACT YÖNTEMİ UYGULANINCA GEREKLİ KURALLARA (%20'NİN ÜSTÜNDE YA DA BEKLENEN EN KÜÇÜK DEĞER 25'İN ALTINDA) BAKILMADAN DİREKT "EXACT SİG (2-SİDED)" DEĞERİNİ "P DEĞERİ" OLARAK YAZABİLİYORUZ. O ZAMAN Kİ-KARE DEĞERİ OLARAK "CONTİNUİTY CORRECTİON" VE "FİSHER Kİ-KARE" DEĞERİ YERİNE "PEARSON CHİ-SQUARE"'DEKİ VALUE DEĞERİNİ Mİ TEST DEĞERİ OLARAK YAZABİLİYORUZ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

"CONTİNUİTY CORRECTİON" testinde ki-kare değeri yazılır. 2×2 tablolar için Fisher exact testte ki-kare değeri yazılmaz. Eğer siz rxc için kullandığınız exact yöntemi 2x2 için de kullanıyorsanız o zaman ki-kare değeri yazabilirsiniz. Ama bunu yöntemde belirtmeniz gerekiyor. Sonuçlar aynı çıksa da aralarında ufak bir formül farkı var.


P.B.

MERHABALAR, 2X2 TABLODA (ÖRNEĞİN; CİNSİYET İLE EĞİTİME KATILMA DURUMU OLAN 2X2 TABLODA) Kİ KARE TESTİNDE P DEĞERİ ANLAMLI OLANLARA BONFERRONİ DÜZELTMELİ Z TESTİ YAPILINCA İKİ KATEGORİK DEĞİŞKENİN BİRBİRİNDEN FARKLI OLDUĞU BULUNDU. O ZAMAN ŞÖYLE DİYEBİLİR MİYİZ: "CİNSİYET İLE EĞİTİME KATILMA DURUMU ARASINDA İSTATİSTİKSEL OLARAK ÖNEMLİ BİR FARK VARDIR"


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Cinsiyet ile Eğitime katılma durumu arasındaki ki-kare analizi sonucu p<0.05 ise iki değişken arasında ilişki vardır diyebilirsiniz. Ardından Bonferroni düzeltmeli iki oran z testi sonucuna göre hangi cinsiyet grubunun daha fazla katılım sağladığını söyleyebilirsiniz


P.B.

MERHABALAR, KAPPA UYUMU İLE SINIF İÇİ KORELASYON KATSAYISI (ICC) AYNI MIDIR HOCAM. BİRBİRLERİNİN YERİNE KULLANILABİLİR Mİ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Kappa katsayısı nominal ve ordinal değişkenler, icc ise nümerik değişkenler için kullanılır. Birbirlerinin yerine kullanılamaz.


P.B.

MERHABA HOCAM, VİDEOLARI ÇOK GÜZEL ANLATMIŞSINIZ HOCAM. HOCAM, RXC İÇİN KULLANDIĞIMIZ EXACT YÖNTEMİ 2X2 İÇİN DE KULLANIYORSAK O ZAMAN Kİ-KARE DEĞERİ YAZABİLİRİZ; BU Kİ-KAREYİ (RXC YADA 2X2 TABLODA EXACT UYGULANANLARDA) "PEARSON CHİ-SQUARE"'DEKİ VALUE DEĞERİNİ Mİ Kİ-KARE DEĞERİ OLARAK YAZIYORUZ HOCAM?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Evet :)


P.B.

MERHABA HOCAM, BİR ANKET SORUSUNUN 3 SEÇENEĞİ VAR. ÖRNEĞİN; "EVET", "HAYIR", "KISMEN" SEÇENEĞİ VAR DİYELİM. AMA ANKETE CEVAP VERENLER "HAYIR" SEÇENEĞİNİ HİÇ İŞARETLEMEMİŞ DİYELİM. YANİ "HAYIR" CEVABINI VERENLER SIFIR KİŞİ. SADECE EVET YA DA KISMEN CEVABINI VERENLER VAR. BİZ O ZAMAN BU SEÇENEKLERE GÖRE; MANN WHİTNEY U TESTİ Mİ YAPARIZ, YOKSA KRUSKAL WALLİS Mİ YAPMAK DOĞRUDUR? (HOCAM, BU ÖLÇEKTE NORMAL DAĞILMADI DİYELİM.)


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Mann Whitney U


P.B.

HOCAM, KRUSKAL WALLİS ANALİZİNDE ANLAMLI ÇIKAN BULGUDA FARKIN HANGİ GRUPTAN KAYNAKLANDIĞINA BAKMAK İÇİN MANN-WHİTEY U TESTİNDE İKİŞER GRUPLA GİREREK BAKABİLİYORUZ. BU ANALİZİN İSMİNE "BONFERRONİ DÜZELTMELİ MANN WHİTNEY U TESTİ" Mİ DİYORUZ HOCAM?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Kurs sunumlarında detaylı anlatılmıştır. Kruskal-wallis testi için önerdiğimiz çoklu karşılaştırma testi Dunn Bonferroni testidir.


İ.E.A.

AĞZINIZA SAĞLIK FERHAN HOCAM, ÇOK ANLAŞILIR BİR ANLATIMINIZ VAR, TEBRİK EDİYORUM...


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Teşekkür ederim hocam. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize.


P.B.

MERHABA HOCAM, ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA YAPMAK İÇİN KULLANILAN MANN WHİTNEY U TESTİNDE HANGİ GRUBUN DİĞERİNDEN PUAN OLARAK YÜKSEK OLDUĞUNU MEAN RANK'A BAKARAK SÖYLEYEBİLİYORUZ. AMA BONFERRONİ DUNN TESTİNDE BUNUN İÇİN NEREDEN BAKABİLİRİZ? TEST STATİSTİC DİYE BÖLÜM VAR. ORADAN MI KARAR VERECEĞİZ HOCAM. MESELA; 1. GRUP-3. GRUP ANLAMLI ÇIKTI. TEST SATİSTİC'TE -25 ÇIKTI. BİZ O ZAMAN 1. GRUP PUANI, 3. GRUP PUANINDAN DÜŞÜK DİYEBİLİR MİYİZ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Kruskal-wallis testinde de mean rank değerleri veriliyor


P.B.

HOCAM, ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA OLARAK KULLANILAN MANN WHİTNEY U TESTİNDE 0.05'İ GRUP SAYISINA BÖLÜYORDUK. ANLAMLILIK DÜZEYİNİ DAHA FARKLI ALIYORDUK. DUNN BONFERRONİ TESTİNDE ANLAMLILIK DÜZEYİ DEĞİŞİYOR MU? 0.05'E GÖRE Mİ HESAPLIYOR? YANİ DUNN BONFERRONİ SONUCUNU VERİRKEN (P<0.05) DİYE Mİ GÖSTERMEK GEREKİR?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Dunn Bonferroni testi hatayı %5 tutar. Çıkan değeri kullanabilirsiniz.


P.B.

MERHABA HOCAM, BAĞIMLI GRUPLARDA T TESTİ YA DA WİLCOXON TESTİNİ, TEK GRUP 2 ÖLÇÜMDE YAPIYORUZ. ÖRNEĞİN; SPSS'TE DENEY VE KONTROL GRUBU GİRDİK. VE HER İKİ GRUPTA 2 ÖLÇÜM (ÖN TEST-SON TEST GİBİ) YAPTIK. BU İKİ ÖLÇÜM (ÖN TEST-SON TEST) ARASINDAKİ FARKI HER GRUP İÇİN AYRI AYRI BAKACAĞIZ; AMA SPSS'TE HEM DENEY HEM KONTROL GRUBUNU TOTAL OLARAK ALIP WİLCOXON TESTİ YAPIYOR. BU GRUPLARA AYRI AYRI 2 ÖLÇÜME NASIL BAKILIR?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Menülerden Split file ile veri setini gruplara göre ayırın. Sonra wilcoxon testini uygulayın ayrı-ayrı yapar.


P.B.

MERHABA HOCAM, WİLCOXON TESTİ'NDE ANLAMI ÇIKARSA POZİTİF RANK İLE AYNI SATIRDAKİ "MEAN RANK"A BAKARAK MI HANGİSİNİN PUANIN DAHA YÜKSEK OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ HOCAM. BİR DE FRİEDMAN TESTİNDE ANLAMLI ÇIKARSA "WİLCOXON TESTİ" Mİ YAPILARAK HANGİ GRUPTA HANGİSİNİN YÜKSEK OLDUĞUNU BULUYORUZ.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Pınar Hanım, Değişkenlerin analize sokulma sırasına göre değişir. Wilcoxon tablosunun içinde yer alan a, b ve c üst simgelerinin açıklamaları tablo altında bulunmaktadır. Oraya dikkat etmek gerekir. Ranklarla birlikte tanımlayıcı istatistiklerle de kontrol edebilirsiniz.


P.B.

MERHABA HOCAM, Kİ-KARE TESTİ YAPARKEN RXC TABLOLARINDA 5'TEN KÜÇÜK BEKLENEN DEĞERLERİN BULUNDUĞU HÜCRE SAYISI %20'DEN AZSA "EXACT TESTİ" UYGULUYORUZ. BUNU VERİ ANALİZİNDE NASIL BELİRTİRİZ. "PEARSON Kİ-KARE" TESTİ YAPILDI, DİYE YAZSAK YETERLİ MİDİR?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Sunumlarda da belirttiğim gibi ben hangi tip çapraz tablo olursa olsun iki kategorik değişkenin bağımsızlık karşılaştırmasında exact test kullanıyorum. İfade olarak aşağıdaki gibi yönteme yazıyorum. Çalışma gruplarının kategorik değişkenlerle karşılaştırılmasında 2x2 ve rxc tablolarında Fisher kikare testinin exact yöntemi kullanıldı (atıf). (atıf) Mehta, C. R., & Patel, N. R. (1986). A hybrid algorithm for Fisher's exact test in unordered rxc contingency tables. Communications in Statistics-Theory and Methods, 15(2), 387-403.


O.Ö.

HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR GÜZEL SUNUMLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. FİSHER TESTDE CONNAT BE COMPUTED UNABLE TO OPEN TEMPORARY FİLE İBARESİ ÇIKIYOR BU KONUDA BİLGİLENDİRİR MİSİNİZ


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Oğuzhan Bey, Katılımınız için ben teşekkür ederim. Bilgisayarınızın işletim sistemi MacOS ise exact testlerde sıkıntı çıkabiliyor. IBM SPSS 27'de bunun düzeltildiği bilgisini vermiş. Detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. https://www.ibm.com/support/pages/cannot-be-computed-because-unable-open-temporary-file-when-attempting-run-ibm-spss-statistics-procedure


A.E.

HOCAM BU SLAYTLARI NEREDEN İNDİREBİLİRİZ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

AYEUM'dan talep edebilirsiniz.


F.B.

VERİLERİN %68'İ STANDART SAPMA ARALIĞINDA DEDİNİZ AMA BU VERDİĞİNİZ ÇOCUK ÖRNEĞİNE UYMUYOR?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Aykırı veriyi çıkarınca mi yoksa çıkarmadan mı?


F.B.

AYKIRI VERİ DE OLSA SONUÇTA ÇOCUKLAR VE YAŞLI TEYZENİN YAŞ ORTALAMASI 13. YANİ BÖYLE BİR DURUMDA ORTALAMA VE STANDART SAPMA KULLANAMAYIZ O HALDE,ÖYLEMİ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Aykırı değerlerin olduğu, normal dağılımdan sapan verilerde ortalama, standart sapma kullanmıyoruz.


P.B.

MERHABA HOCAM, DENEY VE KONTROL GRUBUNDA 3 ÖLÇÜM VARSA GRUP İÇİ KARŞILAŞTIRMADA BU 3 ÖLÇÜMDE NORMAL DAĞILIYORSA "TEK YÖNLÜ TEKRARLI ÖLÇÜMLERDE VARYANS ANALİZİ", BU 3 ÖLÇÜMDEN BİRİ NORMAL DAĞILMIYORSA DA "FREİDMAN TESTİNİ" Mİ KULLANIYORUZ HOCAM. BU TESTLERDE POST HOC NASILDIR HOCAM? (3 ÖLÇÜM OLARAK MESELA; İŞLEM ÖNCESİ, SIRASI, SONRASI KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ GİBİ)


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Pınar Hanım Grup sayınız iki ve tekrarlı ölçümleriniz varsa genel doğrusal modellerden tekrarlı ölçümlerde İKİ yönlü varyans analizi ile karşılaştırmaları yapıyoruz. Bu konu ileri analizlerde anlatılır.


P.B.

MERHABA HOCAM, DEĞERLİ CEVAPLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. HOCAM PEKİ 2 GRUP 3 ÖLÇÜMDE, ÖLÇÜMLERDEN BİRİ NORMAL DAĞILMIYORSA "TEKRARLI ÖLÇÜMLERDE İKİ YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ" YERİNE "FREİDMAN TESTİ" Mİ YAPARIZ.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Mümkünse veri dönüşümü yapıp verilerin normalleşmesini sağlamak gerekir. Normalleşmediği takdirde nonparametrik testleri yapabiliriz. Çoklu karsilastimalarda Bonferroni düzeltmesini unutmamak gerekir.


M.M.G.

HOCAM MERHABA, ANKET SORULARIMIZDA ÇOK YANIT VERME OPSİYONU TANIDIK. BAĞIMLI DEĞİŞKENLERİMİZDE İSE İKİ VE DAHA FAZLA KATEGORİLİDİR. SPSS ÇOK YANITLI VERİ SETİNDE T TESTİ VE ANOVA YAPMA İMKANI SUNUYOR. ANCAK BU TESTLERİN ÖN KOŞU NORMAL DAĞILIM. BU ŞEKİLDE BİR VERİ SETİNDE NORMAL DAĞILIMA NASIL BAKABİLİRİZ? HER YANIT ŞIKKINI BİR BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN SORU OLARAK DEĞERLENDİRİP NORMALLİĞE BAKABİLİR MİYİZ? TEŞEKKÜR EDERİM, SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Açıkçası sorunuzu tam olarak anlayamadım. Biraz daha detaylandirir misiniz? Bağımlı değişkenler kategorik olduğu zaman bizim sunumlarımızda gösterdiğimiz varyans analizleri kullanılmıyor.


Ö.A.

SAYIN HOCAM DEĞERLİ SUNUNUZ İÇİN İLK BAŞTA ÇOK TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM. SUNUMUNUZDA EĞER ÇALIŞMA VERİNİZ 4-300 ARASI İSE SHAPİRO WİLK VEYA ANDERSON-DARLİNG TESTİNİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANABİLECEĞİMİZİ BELİRTTİNİZ. PEKİ VERİLERİM 300' DEN FAZLA İSE BU SEFER NORMALİTE İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİR? SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Q-Q plot, histogram grafiklerini kullanmanızı öneririm. Q-Q plotta noktalar çizgiye üzerinde veya açı değiştirmeden yakınında olması gerekiyor. Histogramda da çan eğrisi görüntüsünü görmeniz gerekiyor.Ayrıca basıklık ve çarpıklık katsayılarını da kullanabilirsiniz.


Ö.A.

SAYIN HOCAM 2 GRUP 5 TEKRARLI BİR ÇALIŞMAMIZ VAR BURADA İLK BAŞTA NORMALİTESİNE BAKIP DAHA SONRADA GENEL LİNEAR MODELDEN TWO WAY ANOVA MI YAPMALIYIZ? SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Dediğiniz gibi önce normallik testi yapıyoruz. Yalnız tekrarlı ölçümler olduğu için farkların normalligini de değerlendirmemiz gerekiyor. Glm den repeated measure


Ö.A.

SAYIN HOCAM YANLIŞ ANLAMADIYSAM NİCEL YANİ SAYISAL DEĞİŞİMLERİN BAĞLANTISINI ARAŞTIRIRKEN PEARSON KOLERASYON YADA SPEARMAN KOLERASYON ANALİZİ YAPIYORUZ. ANCAK SÖZEL İFADELERDE İSE Kİ KARE ANALİZDEN YARARLANIYORUZ. PEKİ 2 DEN FAZLA SAYISAL DEĞİŞKENİ PEARSON YADA SPEARMAN KOLERASYON ANALIZIYLE YSPABILIRMIYIZ


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Bağımsız olarak sayısal değişkenleri birbirleri ile korelasyon analizleri ile değerlendirebilirsiniz. Fakat bir bağımlı sayısal değişkeniniz varsa ve bunun üzerindeki sayısal değişkenlerin etkisini araştırmak istiyorsanız o zaman regresyon analizlerine yönelmeniz gerekiyor.


Ö.A.

HOCAM İLK BAŞTA MUHTEŞEM SADELEŞTİRİLMİŞ ANLATIMINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. GRUP SAYIM 5 VE 3 AYRI PAMETREYİ BAKACAGIM BUNDA ONE WAY ANOVA SONRASI KOLERASYON TESTLERİ YSPABILIRMIYIZ SAYGILARIMI SUNARIM


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Önerim önce grup ayrımı yapmadan sayısal değişkenler arasındaki korelasyonlara bakın. Ardından bu sayısal değişkenler arasındaki ilişkilere 5 grup içinde ayrı ayrı değerlendirin. Bunları scatter plot grafikleri ile de destekleyin. Grafikten daha iyi yorum yapabilirsiniz.


E.E.Y.

HOCAM İYİ AKŞAMLAR DOSYALARI BULAMADIM AMA NEREDE YER ALIYOR ACABA?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

İyi akşamlar, Dosyaların tamamını Ayeum dan temin edebilirsiniz. İlgililere mesaj atın isterseniz.


M.Y.

HOCAM MERHABA ÖLÇEKLERİN TOPLAM PUAN ORTALAMALARININ ÖZELLİKLER İLE KARŞILAŞTIRIRKEN BİR SORU ÇOKLU YANITLI TEST İSTATİSTİĞİ ÇIKMAMAKTA BÖYLE OLMASINDA BİR SAKINCA VAR MI ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Çoklu yanıtlı durumlarda her bir yanıt için farklı sutun açın. O seçeneği işaretleyenlerle isaretlemeyenleri karşılaştırın. Birden fazla yanıt isaretleyenlerin cevaplarını tek sütunda belirtirseniz sonuç alamazsınız.


O.Ö.

''A POD1 SERUM AMYLASE OF 140 U/L WAS CHOSEN AS THE DİSCRİMİNATORY THRESHOLD AS SENSİTİVİTY, AND SPECİFİCİTY WERE 81.5 AND 55.5 %, RESPECTİVELY. POSİTİVE AND NEGATİVE PREDİCTİVE VALUES USİNG A SERUM AMYLASE >140 U/L WERE 29.3 AND 93.0 %, RESPECTİVELY'' ''PATİENTS WİTH SA-1 < 100 U/L (N= 178) HAD A 2.2% RİSK ON GRADE B/C POPF, COMPARED TO 38.2% İN PATİENTS WİTH SA-1 > 100 U/L (N= 207).'' ''THE ABSENCE OF SERUM HYPERAMYLASEMİA (< 100 U/L) WAS ASSOCİATED WİTH A 2.2% RİSK OF DEVELOPİNG POPF, COMPARED TO 38.2% İN PATİENTS WİTH SA-1 > 100 U/L (PPV = 38.2%, NPV = 97.8%). SİMİLARLY, A RECENT RETROSPECTİVE STUDY DEMONSTRATED A HİGH NEGATİVE PREDİCTİVE VALUE FOR SA USİNG CONNOR’S CUT-OFF FOR SA (SA < 50 U/L, PPV = 36.2%, NPV = 95.3%) AND THE ATLANTA CRİTERİA (SA < 150 U/L, PPV = 53.8%, NPV = 88.2%) İN 292 PATİENTS'' PATİENTS WİTH DFA-2<100 U/L (N=141) HAD A RİSK OF 0% OF DEVELOPİNG GRADE B/C POPF, COMPARED TO 36.2% İN PATİENTS WİTH DFA-2>100 U/L (N=196). SA-1 AND DFA-2 WERE STRONGLY ASSOCİATED AT A CUT-OFF OF 100 U/L (P<0.001, 89% CONCORDANCE RATE). HOCAM YUKARIDA ÖRNEK VERDİĞİM İSTATİSTİK SONUÇLARI İLE İLGİLİ BİRKAÇ ŞEY DANIŞMAK İSTİYORUM ROC ANALİZİ VE ROC ANALİZİ İLE CUTOFF KARŞILAŞTIRMAYI BİLİYORUM ANCAK; -DUYARLILIK -ÖZGÜLLÜK -POZİTİF PREDİKTİVE VALUE -NEGATİF PREDİKTİVE VALUE -RİSK ( MUHTEMELEN ODDS YA DA RELATİVE RİSK?) -CONCORDANCE (UYUM MU?) KATEGORİK VERİ ANALİZİ İLE NASIL HESAPLANABİLİR İLGİNİZ YARDIMLARINIZ VE BANA KATTIKLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM SİZDEN İLERİ BİYOİSTATİKSEL YÖNETMLERLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞIMI ALMAK BİZİ ÇOK MEMNUN EDECEKTİR


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Oğuzhan Bey, Ayeum kuralları gereği sadece anlatılan dersler üzerine soruları cevaplandırabiliyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Ö.A.

SAYIN HOCAM MERHABALAR, PEARSON KOLERASYON ANALİZİNDE EĞER BAĞLANTI NEGATİF YÖNDE İSE R DEĞERİNİ MAKALEYE YAZARKEN MİSAL ''R=-0,34'' OLARAK MU YAZILMASI LAZIM YOKSA NEGATİF DEĞER VERİLMEDEN SADECE NEGATİF YÖNDE BİR KOLERASYON DENİLİP R DEĞERİ ''+'' VEYA ''-'' İŞARET OLMAKSIZIN MI YAZILMASI GEREKİR. SAYGILARIMLA .


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhabalar Mutlaka - işaretini de yazın. Negatif korelasyon bulunmaktadır şeklinde de yorum yapın. İyi çalışmalar


Y.S.

SAYIN HOCAM; DEĞERLİ SUNUMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. SAĞLIK BİLİMLERİNDE VERİLERİN NORMAL DAĞILIMINDA; SHAPİRO-WİLK VE KOLMOGOROV-SMİRNOV'A GÖRE NORMAL DAĞILMAYAN FAKAT SKEWNESS VE KURTOSİS DEĞERLERİNE GÖRE NORMAL DAĞILIM GÖSTEREN VERİLERDE PARAMETRİK TESTLERİN UYGULANMASI UYGUNMUDUR? SAYGILARIMLA...


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Birim sayısı 200-300 olduğunda normallik testleri en küçük sapmada normal değil diyebiliyor. Bu gibi durumlarda basıklık çarpıklık ölçülerini dikkate alabilirsiniz.


Ö.A.

SAYIN HOCAM İLK BAŞTA MUHTEŞEM VE ANLAŞILIR ANLATIMINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. AKLIMA TAKILAN BİRKAÇ SUAL VAR. MESALA BİR ÇALIŞMA PLANLADIM VE CRP, MDA, SAA, TRANSFERRİN GİBİ PARAMETRELERE BAKACAĞIM. BUNLARIN BİRBİRİYLE OLAN BAĞLANTISINI YAPMAK İÇİN REFERANS BİR MARKER (MESALA CRP) SEÇİMİ YAPMAM GEREKİYOR MU YOKSA BÜTÜN PARAMETRELERİ İLGİLİ ALANA ATMALIMIYIM. AYRICA BUNLARIN ARASINDA MDA NORMAL DAĞILMAMIŞSA DİĞERLERİ NORMAL DAĞILIM GÖSTERİYORSA MDA İÇİN DİĞERLERİYLE BAĞLANTISINI YAPMAK İÇİN SPERMAN KOLERASYON YAPIP, MDA HARİCİNDEKİLER ARASINDAKİ KOLERASYON İÇİN PEARSONU SEÇİP BİRBİRLERİYLE OLAN BAĞLANTISINI İNCELEYEBİLİRMİYİM. SAĞLICAKLA KALIN.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Hocam merhaba, Öncelikle gecikme için kusura bakmayın. Değişkenler arasındaki ilişkiye bakmanız için referans bir marker seçimi yapmanız zorunlu değil. Hepsi ayrı ayrı birbirleri ile karşılaştırabilirsiniz. Korelasyon analizlerinde iki değişkenin ikisinin de normal dağılım göstermesi durumunda Pearson korelasyon analizi yapıyoruz. Herhangi birinin normal dağılmaması Durumunda Spearman korelasyon analizi yapıyoruz. MDA normal dağılmıyor, diğerlerinin hepsi normal dağılıyor olsa bile MDA nın yer aldığı korelasyon analizlerinde Spearman korelasyon kullanıyoruz. Saygılarımla


A.S.

İSTATİSTİK YÖNTEMİN VİDEO SONUNDAKİ GİBİ YAZILMASI İNTİHAL RAPORUNDA DAHİL EDİLİYOR MU ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Bazen sıkıntı çıkarabiliyorlar. Siz kendi çalışmanızda değişken isimlerini belirterek yazarsanız daha uygun olur.


Ö.A.

SAYIN HOCAM SELAMLAR, BİR MAKALEMDE KLİNİK BULGULARIM İLE SAYISAL BİR DEĞİŞKEN ARASINDA KORELASYON OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİR REVİZYON ALDIM. DENEY VE KONTROL GRUBU OLARAK İKİ GRUBUM VAR VE TEKRAR SAYIM YOK SADECE BİR KEZ ÖRNEKLEME YAPTIM. KLİNİK BULGULARIMDA İSE HEM SAYISAL HEMDE SAYISAL OLMAYAN VERİLERİM VAR. BU DURUMDA HAKEMİN İSTEDİĞİ SAYISAL VERİ İLE BENİM KLİNİK VERİLERİM (HEM SAYISAL HEM SAYISAL OLMAYAN) ARASINDA PEARSON YADA SPEARMAN KORELASYON YAPABİLİRMİYİM YADA BAŞKA BİR ANALİZ YÖNTEMİ UYGULAYACAKCAM BELİRTEBİLİRMİSİNİZ. İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM. SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Sayısal değişkenler için verilerin normalliğine göre Pearson ya da Spearman korelasyon analizi yapabilirsiniz. Kategorik değişkenlerden sıralı (ordinal) olanlar varsa Spearman korelasyon analizi yapabilirsiniz. Kategorik değişkenlerden isimsel (nominal) değişkenler için korelasyon yapamazsınız.


Ö.A.

HOCAM SELAMLAR, BİR ÇALIŞMAM İÇİN SİZDEN GÖRÜŞ ALMAK İSTİYORUM. EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMAM İÇİN SAĞLIKLI GRUPTA BİR ÇALIŞMA PLANLIYORUM. BU ÇALIŞMADA EKG İLE 3 FARKLI ZAMANDA ÖLÇÜMLERRİNİ ALDIĞIM MEDİKAL BİR CİHAZIN HASSASİYETİNİ ÖLÇECEĞİM. YANI EKG' Yİ 1 KEZ ALIP MEDİKAL CİHAZ ÖLÇUMUNU 3 KEZ TEKRARLAYACAĞIM. BU TARZ BİR ÇALIŞMA İÇİN REPEATED ANOVA MI YAPMAM LAZIM YADA GENEL LİNEAR MODEL MI KULLANMAM LAZIM. AYRICA BUNUNLA İLGİLİ KORELASYON YADA REGRESYON İÇİN LİNEAR REGRESYON YAPABİLİRMİYİM? CEVABINIZI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM. SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Ömer Bey, EKG ölçümünü niye 3 kere almıyorsunuz?


A.D.

MERHABA BANA Bİ UYGULAMA DOSYASI GELMEDİ


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Ayeum'dan talep edebilirsiniz. Ben kurallar gereği gönderemiyorum.


O.K.

HOCAM MERHABALAR, STUDENTT TESTİ İLE YAPTIĞIMIZ ANALİZDE GÜVEN ARALIĞI VE VARYANS ANALİZİ SONUÇLARDA YER ALIRKEN MANN WHİTNEY U TESTİNDE BU SONUÇLAR YER ALMADI. BUNUN NEDENİ NEDİR ACABA? TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Onur Hocam Student t test ortalama dayalı olarak test istatistiğini hesaplar. Grupların standart hataları üzerinden güven aralıkları hesaplanabilir, parametrelerin tahmin sınırları elde edilebilir. Mann-Whitney U testinde ise test istatistiği sıra puanlarına dayalı olarak hesaplanır. Parametreye dayalı bir tahminleme söz konusu olmadığı için güven aralığı hesaplanmaz.


E.T.

MERHABA HOCAM, 2X2 TABLODA Kİ KARE TESTİ YAPTIKTAN ÇIKAN SONUÇTA BİRBRİNE BAĞIMLI OLDUĞU SONUCU ÇIKINCA, HANGİ DEĞİŞKENE BAĞLI OLDUGUNU BELİRTMEK İÇİN HANGİ ALT ANALİZİ KULLANIYORUZ? TEŞEKÜRLER.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Bağımlı değişkeni sütuna bağımsız değişkeni satıra alarak Bonferroni düzeltmeli iki oran z testini kullanıyorsunuz.