Ders Detayı

Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi
10 Video, Ders Süresi: 75 gün

Dersler

Ders 1:Tanıtım

Ders 2: Bu derste nitel araştırmaların doğası ve psikoloji alanındaki yerine, nitel ve nicel araştırmaların genellenebilir özellikleri farklarına, nitel yöntemlerin ne zaman tercih edilebileceğine odaklanılmıştır.

Ders 3: Bu derste farklı nitel veri analizi yöntemlerine ve Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz ile gerçekleştirilmiş bir nitel araştırma örneğine yer verilmiştir.

Ders 4: Bu derste araştırma konusu belirleme, alan yazın tarama, araştırma problemi tanımlama, araştırma amacı belirleme, araştırma sorusu oluşturma, örneklem şeçimi konularına yer verilmiştir.

Ders 5: Bu derste veri toplama sürecinde “gözlem” yönteminden ve gözlemde kullanılan alan notları ve araştırma günlüğü öğelerinden bahsedilmiştir.

Ders 6: Bu derste veri toplama sürecinde görüşme (mülakat) tekniğinden, avantaj ve dezavantajlarından, görüşme türlerinden ve görüşme  sorularının nasıl hazırlanacağı anlatılmıştır.

Ders 7: Bu derste veri toplama sürecinde odak görüşmelerden ve dökümanlardan nasıl faydalanılabileceği konusuna odaklanılmıştır.

Ders 8: Bu derste Braun ve Clarke (2006)’ın önerdiği biçimi ile Tematik Analiz yöntemin, bu analizde kodlama ve tema oluşturmanın nasıl gerçekleştirileceği, örnekler verilerek anlatılmıştır.

Ders 9: Bu derste Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz, bu analizin felsefesi ve epistemolojisi, ne zaman kullanılabileceği ve yorumlamanın nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

Ders 10: Bu derste etik konusu, araştırmacının yaşanan etik ikilemlerle nasıl başa çıkabileceği konularına odaklanılmış; araştırma sürecinde özdüşünümselliğin önemine odaklanılmıştır.

Not: Bu ders toplam 305 Dk'dır.

Eğitim Hakkında

Psikoloji Alanında nitel araştırma yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

Eğitmen Hakkında

ODTÜ Psikoloji lisans eğitiminin ardından, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ODTÜ Klinik Psikoloji programında tamamlamıştır. Doktora sonrası araştırmacı olarak bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde, Penn State Üniversitesi’nde bulunmuştur. 2018 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yas, duygular, psikopatoloji, bağımlılık,göçmenlik psikolojisi, psikanaliz ve nitel araştırma yöntemleri konularında çalışmalar yürütmektedir.2013 yılında Prof. Dr. Werner Patzelt’den Temellendirilmiş Kuram ve Vaka Çalışması üzerine eğitim almıştır. Çeşitli nitel çalışmalarda tez danışmanı/eşdanışmanı olarak görev almıştır ve almaya devam etmektedir. Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri: Yaklaşımlar Veri Analizi ve Uygulama Örnekleri kitabında “Klinik Psikolojide Nitel Araştırmalar”; Psikoterapi Süreç Araştırmaları: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanması kitabında Etik üzerine kitap bölümleri bulunmaktadır.

#AYEUM  #yeniyöntemler #psikolojidearaştırma #yöntem

 

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Ayşen GÜNDÜZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Fiyat:
799,90 TL
Ders İzleme Süresi: 75 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 10
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar