Ders Detayı

İleri Biyoistatistiksel Yöntemler- SPSS Uygulamaları- Tıp, Eczacılık vb Sağlık Alanları için
13 Video, Ders Süresi: 105 gün

Dersler

Ders 1:Genel Doğrusal Modeller I (Tek Yönlü Varyans Analizi)

Ders 2:Genel Doğrusal Modeller II (Tek Yönlü Kovaryans Analizi)

Ders 3:Genel Doğrusal Modeller III (Tekrarlanan Ölçümler-Tek,iki ve üç faktörlü tekrarlanan modeller)

Ders 4:Genel Doğrusal Modeller IV (Faktöriyel Düzende Faktörlerden Biri Tekrarlanan Ölçümler-Mixed Design)

Ders 5:Genel Doğrusal Modeller V (MANOVA)

Ders 6:Kategorik Veri Analizi-Ki-Kare Testi,Nominal Veriler....

Ders 7:Loglineer Analiz

Ders 8:Logistik Regresyon

Ders 9: Yaşam Sürdürme Analizi

Ders 10: Roc Eğrisi

Ders 11: Benzerlik Analizi Analysis Of Sımılarities (ANOSIM)

Ders 12: Parametrik Olmayan Çok Değişkenli Varyans Analizi (NP MANOVA - PER MANOVA)

Bu ders toplam 495 dk'dır.

Eğitmen Hakkında

2006 yılında Anadolu Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Bölümünden, 2007 yılında Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümünden, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme
Bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik
Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamıştır.
2010-2015 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalında
Akademik Uzman olarak, 2015-2016 yıllarında İ.Ü. Medikal Park Hastanesi Tıp Fakültesi
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ABD’da Yrd. Doç. Dr. (Dr. Öğr Üyesi) olarak, 2016-2017 yıllarında
Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ulaştırma Master Planı’nda veri analisti olarak görev yapmıştır.
Mezuniyet Öncesi Veteriner Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı – 2019 komisyonunda
görev yapmıştır.2020 Temmuz ayı itibariyle SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI’de yer alan ve Impact faktörü 1.0 ve üzeri olan uluslararası dergilerde yayımlanan 31, SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI’de yer alan Impact faktörü 0.1-0.9 arası olan uluslararası dergilerde yayımlanan 33 araştırma makalesi,
50 adet ulusal hakemli dergilerde araştırma makalesi ve 21 adet Uluslararası sözlü sunum ve
ulusal sözlü sunum olarak 68 adet bilimsel çalışma yapmıştır.2017 Kasım-2020 Hazitan tarihinlerinde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik ABD’da Doç. Dr. olarak görev yapmıştır.
2020 Temmuz ayı itibariyle İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ‘da
görev yapmaktadır.

#SPSS #TemelBiyoistatistik #KlinikBiyoistatistik #ttesti 
#Wilcoxon #Kikare #McNemar #MannWhitney #Biyoistatistik

 

Eğitmen:Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Fiyat:
999,90 TL
Ders İzleme Süresi: 105 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 13
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

F.A.

HOCAM MERHABA Kİ KARE TESTİNDE FİSHER EXACT TESTİ YAPARKEN OBSERVED DEĞİL DE EXPECTED DEĞERLERE BAKMAMIZ GEREKMİYOR MU? SANKİ DERSLERDE OBSERVED DEĞERLERE GÖRE FİSHER EXACT TEST KULLANILIYOR GİBİ ANLATILMIŞ


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Exact test yaparken yöntem beklenen değerlere göre sonuç verir. Sonuç tablomuızda beklenen değerlere göre analiz edilen monte carlo sonucu kullanacağımız test istatistiği değeri kullanılmalıdır. Sonuç tablosunda (2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,29.) şeklinde belirtilmektedir. İyi çalışmalar


F.A.

HOCAM HOSMER-LEMESHOW TEST P DEĞERİ <0.05 OLDUĞU ZAMAN MI MODELİN UYUM ŞARTINI KARŞILIYOR YOKSA P>0.05 OLDUĞUNDA MI? BİRÇOK KAYNAKTA P>0.05 OLMALI DİYOR UYUM İÇİN


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Öncelikle ilginiz için teşekkürler. Hosmer Lemeshow test için Ho: Test uyum şartlarını sağlamaktadır. H1: Test uyum şartlarını sağlamamaktadır. şeklinde hipotezi kurabiliriz. p>0,0 olduğunda test uyum şartlarını sağlıyor şeklinde değerlendirebiliriz.


P.B.

MERHABALAR, CONTİNUİTY CORRECTİON VE FİSHER Kİ-KARE'DEKİ VALUE DEĞERİNİ DE PEARSON Kİ-KAREDE GÖSTEDİĞİMİZ GİBİ TABLODA X² ŞEKLİNDE Mİ GÖSTERİYORUZ. (ÖRNEK; X²=0.124 DİYE). HOCAM, 2X2 VE RXC TABLOLARINDA EXACT YÖNTEMİ UYGULANINCA GEREKLİ KURALLARA (%20'NİN ÜSTÜNDE YA DA BEKLENEN EN KÜÇÜK DEĞER 25'İN ALTINDA) BAKILMADAN DİREKT "EXACT SİG (2-SİDED)" DEĞERİNİ "P DEĞERİ" OLARAK YAZABİLİYORUZ. O ZAMAN Kİ-KARE DEĞERİ OLARAK "CONTİNUİTY CORRECTİON" VE "FİSHER Kİ-KARE" DEĞERİ YERİNE "PEARSON CHİ-SQUARE"'DEKİ VALUE DEĞERİNİ Mİ TEST DEĞERİ OLARAK YAZABİLİYORUZ? 2X2 TABLODA (ÖRNEĞİN; CİNSİYET İLE EĞİTİME KATILMA DURUMU OLAN 2X2 TABLODA) Kİ KARE TESTİNDE P DEĞERİ ANLAMLI OLANLARA ŞÖYLE DİYEBİLİR MİYİZ: "CİNSİYET İLE EĞİTİME KATILMA DURUMU ARASINDA İSTATİSTİKSEL OLARAK ÖNEMLİ BİR FARK VARDIR"


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, 1-)Continuity Correction, Fisher Chi Square vb gibi kategorik veri analizi sonucunda oluşan SPSS outputlarda APA stiline uygun "https://www.socscistatistics.com/tutorials/chisquare/default.aspx" aşağıdaki gibi gösterim yapılabilir. X² (degress of freedom, N = sample size) = chi-square statistic value, p = p value. X² (1, N = 54) = 6.7, p < .01. 2-)Exact test kullanıldıysa hipotezinize göre "Exact Sig. (2-sided)" ya da "Exact Sig. (1-sided)" kolonlarındaki p değerleri kullanılmalıdır. 3-) 2x2 tabloda temel motivasyonunuza göre -Uyum iyiliği mi? -Homojenlik Testi mi? -Bağımsızlık Testi mi? belirlenmelidir. Yukarıda belirtilen tüm durumlar aradaki ilişkiye bakar asla fark vardır ya da yoktur diyemeyiz. "İlişki vardır" ya da "ilişki yoktur" şeklinde homojenlik, uyum iyiliği ya da bağımsızlık durumu test edilmelidir. Sizin hipotezinizde ""CİNSİYET İLE EĞİTİME KATILMA DURUMU ARASINDA İSTATİSTİKSEL OLARAK ÖNEMLİ BİR İLİŞKİ VARDIR" diyebiliriz p<0,05 ise. İyi çalışmalar


P.B.

MERHABA HOCAM, DEĞİŞKENLERDEN HERHANGİ BİRİ NORMAL DAĞILIM GÖSTERMİYORSA BİZ "TEKRARLI ÖLÇÜMLERDE VARYANS ANALİZİ" YERİNE HANGİ ANALİZİ KULLANMALIYIZ?


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Bu durumda da benzer şekilde üç tercihimiz olabilir; Bir tanesi Pillai's Trace, Wilks' Lambda, Hotelling's Trace, Roy's Largest Root testlerinden uygun olanı kullanmak. (Farklı durumlarda genelde en iyi sonuç veren Wilk's Lambda oluyor, "Ateş, C., Kaymaz, Ö., Kale, H. E., & Tekindal, M. A. (2019). Comparison of Test Statistics of Nonnormal and Unbalanced Samples for Multivariate Analysis of Variance in terms of Type-I Error Rates. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2019.") Bir diğeri ise ham veriyi trasformasyona sokmaktır. Transformasyon için Logaritmik dönüşüm, Karekökü, 1/y, Kare,Logit ve Box-Cox veri trasnformasyonu yapmaktır. Burada da en verimli sonucu genelde Box-Cox veri transformasyonu sağlamaktadır. Sonuncusu ise parametrik olmayan çok değişkenli yöntemleri kullanmaktır. Parametrik olmayan MANOVA (PERMANOVA, Permutational Multivariate Analysis of Variance) olarak adlandırılmaktadır. (https://rdrr.io/github/leffj/mctoolsr/man/calc_pairwise_permanovas.html) açık erişimli PAST programında NPMANOVA'yı kullanabilirsiniz. http://priede.bf.lu.lv/ftp/pub/TIS/datu_analiize/PAST/2.17c/download.html Bu linkten erişebilirsiniz. İyi çalışmalar Selamlar İyi çalışmalar


N.F.S.

HOCAM MERHABA BİNARY LOJİSTİK REGRESYON YAPARKEN MODELE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER EKLİYORUM FAKAT BAZI DEĞİŞKENLERİN SONUÇLARI VARİABLES İN THE EGUATİON TABLOSUNDA GÖRÜLMÜYOR. NE YAPMAM GEREKİR?


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Binary Lojistik Regresyon uygularken bazı değişkenlerin variable in equations tablosunda görünmüyorsa 1-) Eleme yöntemlerinden birini kullanmış olabilirsiniz 2-) Değişkeninizin kategorileri muhtemelen aynıdır. (örneğin cinsiyet değişkeninin tamamı erkek olabilir) bu durumda değişken variable in equations tablosunda görünmeyecektir. İyi çalışmalar


F.A.

HOCAM MERHABA.. MANOVA TESTİNDE İKİ BAĞIMLI DEĞİŞKENİN VEKTÖR ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİĞİMİZİ VE FARKLILIKLARINI KARŞILAŞTIRDIĞIMIZI SÖYLEDİNİZ.PEKİ GERÇEKTE VEKTÖR ETKİSİ TAM OLARAK NE ANLAMA GELİYOR, YANİ BİZ PRATİK HAYATTA VEKTÖR ETKİSİNİ NASIL YORUMLAYACAĞIZ? MANOVA VİDEOSUNDA DAHA ÇOK AYRI AYRI YAPILAN TEK YÖNLÜ ANOVA SONUÇLARI YORUMLANMIŞ, MANOVA NIN İFADE ETTİĞİ VEKTÖR ETKİDEN VE BININ NE ANLAMA GELDİĞİNDEN BAHSEDİLMEMİŞ


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Birçok özelliğin birbirini etkilediği sağlık çalışmalarında, bir etkenin birden fazla sonucu ortaya çıkabilir. Mesela yüksek tansiyon çok sayıda sağlık problemini beraberinde getirebilir veya vitamin B12 eksikliği ferritin ve hafıza ile ilgili birçok durumu etkileyebilir. Bilindiği üzere tek değişkenli analizlerde bir sonucun bir veya daha fazla nedeni üzerinde durulurken, çok değişkenli analizlerde birden çok sonucun bir veya daha fazla etken tarafından nasıl etkilendiği araştırılır. Çok değişkenli analizlerde sonuç olarak dikkate alınan özelliklerin birbirleriyle de ilişkileri vardır. Bu ilişkiler göz ardı edilerek her bir sonucun tek değişkenli analizlerle değerlendirilmesi 1. Tip hata yapma olasılığını artırır. Dolayısıyla bu tip araştırmalarda yani etkenlerin birden fazla ilişkili sonuçlarının olduğu çalışmalarda güvenilir sonuçlar üreten çok değişkenli varyans analizi yönteminin (Multivariate Analysis of Variance, MANOVA) kullanılması gerekmektedir. Parametrik MANOVA, ANOVA modellerinin genelleştirilmiş halidir. "http://80.251.40.59/science.ankara.edu.tr/ozturk/Dersler/ist306/MANOVA.pdf" bu linkten vektörlere dair açıklama bulabilirsiniz. İyi çalışmalar


F.A.

ASLINDA ŞUNU SORMAK İSTEMİŞTİM: MANOVA TESTİNDE İKİ BAĞIMLI DEĞİŞKENDEN YENİ COMPOSİTE BİR BAĞIMLI DEĞİŞKEN OLUŞTURUP ONA GÖRE ANALİZ YAPTI SPSS. BUNA GÖRE WİLLKS LAMBDA SONUCUYLA GRUPLAR ARASINDA FARK OLDUĞUNU SAPTADIK. ANCAK POST HOC TEST YAPARKEN TEKRAR GRUPLARDA ONE WAY ANOVA YA DÖNÜP ÖYLE YORUM YAPTIK. YANİ YENİ OLUŞTURULAN COMPOSİTE(VEKTÖR) BAĞIMLI DEĞİŞKENİNİN HANGİ GRUPTA DAHA ANLAMLI OLDUĞUNU BULMADIK, MULTİVARİATE TABLOSUNDA WİLLKS LAMBDA DEĞERİ ANLAMLI DEDİK VE O TABLOYLA ALAKALI İKİLİ KARŞILAŞTIRMALAR YAPMADIK.SADECE AYRI AYRI İKİ BAĞIMLI BAĞIMLI DEĞİŞKENE ONE WAY ANOVA UYGULAYIP ONU RAPOR OLARAK SUNDUK. ACABA OLUŞTURULAN COMPOSİTE DEĞİŞKENİMİZ HANGİ GRUPTA DAHA FAZLA OLARAK ANLAMLIYDI? BUNU BULABİLECEĞİMİZ BİR İSTATİSTİKSEL YÖNTEM YOK MU?


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Vektör olrak eşanlı karşılaştırmak istediğimizde yapısal eşitlik modeli ya da mediator, moderatör değişken analizleri ile sonuç elde edebiliriz. Ancak bu durumda kısmende olsa bilgi kaybı yaşamamız mümkün. Eğer vektörler arasında bir ilişki ararsak kanonik korelasyon kullanabiliriz. Açıklama güçlerini yorumlayabiliriz. Manova gibi grup ortalamalarını karşılaştıran analizlerde, çoklu karşılaştırmaları bağımlı değişken birleşimleri ile değilde ayrı ayrı bakarak sonuç elde edebiliyoruz. Ancak bağımlı değişkenleri vektör olarak sabitleyip bağımsız değişkenleri hangi kategori düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı belirlemek için kanonik korelasyon, SEM(Yapısal eşitlik modelleri), genelleştirilmiş doğrusal modeller kullanılabilir.


E.K.

HOCAM MERHABA, ROC EĞRİSİNDE CUT OFF DEĞERİ BULMAK İCİN MUTLAKA KARŞIDA STANDART BİR TEST OLMASI GEREKİYOR DERSTEN ANALDİGİM ANCAK MAKALELERDE ÖRNEĞİN PANKREAS KANSERİ OLAN (100 HASTA, HEPSİ EVRE 4, HEPSİ VEFAT ETMİŞ ) HASTALARDA KANDA BAKILAN NOTROFİL-LENFOSİT ORANINİN PROGNOSTİK DEGERİ GİBİ YADA HEMOGLOBİN DEGERİ GİBİ... BUNLARDA STANDART KARŞI BİR KOL YOK AMA CUT OFF DEĞERİ BELİRTİYORLAR BUNLARDA CUT OFF BAKİLABİLİYORMU YADA BAŞKA YOLU DAHA MI VAR YADA BUNU NASIL YAPIYORLAR ACABA


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Roc eğirisi kullanırken bir sınır değer belirlemek için iki kategorili bir bağımsız durum olması gereklidir. Standart bir test olması her zman mümkün olmuyor. Örneğin sadece evre 3 ve evre4 arasındaki bir notrofil-lenfosit değişkeni sınır değeri hesaplayabiliriz. Selamlar İyi çalışmalar


G.İ.

MERHABALAR HOCAM; ÖNCELİKLE EĞİTİMLERİNİZ HARİKA ÇOK TEŞEKKÜRLER. YALNIZ BURADA EĞER KİKARE TABLOSUNDA EĞER GÖZLERDE 5 TEN KÜÇÜK DEĞER VARSA NE YAPAABİLİRİZ ONU MERAK ETTİM. ÇOK TEŞEKKÜRLER...


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Eğer kikare tablosunda 5'ten küçük göze varsa ya monte carlo iteratif yöntemini kullanabiliriz ya da kategori birleştirerek gözelerdeki frenası artırabiliriz. İyi çalışmalar


G.İ.

BAHSETTİĞİM KONU LOJİSTİK REGRESYONDA BU ARADA. BELKİ MESAJLAR KONUYA GÖRE DÜŞMŞYORDUR EMİN OLAMADIM.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Eğer kikare tablosunda 5'ten küçük göze varsa ya monte carlo iteratif yöntemini kullanabiliriz ya da kategori birleştirerek gözelerdeki frenası artırabiliriz. İyi çalışmalar


R.T.

HOCAM BONFERİNİ VE KRUSKAL WALLİS ANALİZ SONUÇLARINDA HANGİ BÖLÜMLERİ TABLOYA DÖKÜYORUZ. ÖRNEK TABLODA GÖSTEREBİLİR MİSİNİZ? BİZ YAYINA HANGİ ÇIKTI BÖLÜMLERİNİ KOYACAĞIZ TEŞEKKÜRLER


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar Parametrik olmayan bir yöntem kullandıysanız. Ort.± SS [Medyan (Min.-Maks.)] ve Kritik Değer (p) şeklinde raporlamak doğru olacaktır. Ayrıca çoklu karşılşatıorma sonucunda harflendirme yaparken fark olmayan grupları aynı harfle, fark olan grupları ise farklı harflerle simgelemek daha doğru olacaktır. İyi çalışmalar


M.G.G.

İYİ GÜNLER HOCAM. MULTİPLE LOGİSTİK REGRESYONUN BİNOMİNALDEN FARKI NEDİR VİDEODA GÖREMEDİM. ENTER, FORWARD VE BACKWARD WALDIN BİRBİRİNE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ANLAYAMADIM, NE ZAMAN HANGİSİNİ SEÇMELİYİZ. MODEL KURMA KISMINDA İKİLİ TESTTE ANLAMIZ ÇIKTIĞINDA NE ZAMAN MODELE ALMALI VE ALMAMALIYIZ VE AYRICA ANLAMSIZ ÇIKSA DA MODELE DAHİL ETMEK İÇİN P DEĞERİ CUT-OFF'UMUZ İLLA Kİ 0.05 Mİ. MODELİ YORUMLARKEN ETKİLEŞİM ETKİSİ POZİTİF ÇIKARSA ANALİZE KATTIĞIMIZ DEĞİŞKENİN SONUCUNU EXP (B) ÜZERİNDEN NASIL YORUMLARIZ VE BUNDAN SONRA BU DEĞİŞKENLER İLE İLGİLİ BİR MÜDAHALE ETMEMİZ GEREKİR Mİ ? BELKİ BU VİDEONUN ALTINDA DEĞİL BUNUN CEVABI FAKAT ELİMİZDEKİ FAKTÖRLERİN BİRBİRLERİNİ ETKİLEYİP ETKİLEMEDİĞİNİ ANLAYABİLECEĞİMİZ BİR TEST METODU VAR MIDIR (PARAMETRİK-NON PARAMETRİK). ÖRNEK VERMEM GEREKİRSE , BOĞULMA, DONDURMA YEME VE MEVSİMİN YAZ AYI OLMASI. YAZ AYLARINDA İNSANLAR DAHA ÇOK DENİZE GİRERLER VE DONDURMA DA YERLER. OYSA BOĞULMA DONDURMA YENİLDİĞİNDEN DEĞİL YA AYLARINDA DENİZE GİRİLDİĞİNDEN DAHA ÇOK OLMAKTA, KISACA DEĞİŞKENLERİN BİRBİRLERİNE VE HEDEF DEĞİŞKENİMİZE BAĞIMSIZ OLARAK ETKİ EDİP ETMEDİĞİNİ NASIL ANLAYABİLİRİZ ? (VERDİĞİM ÖRNEKTE YAZ AYI BOĞULMAYI ETKİLİYOR ÇÜNKÜ DENİZE GİRMEYİ ETKİLİYOR AYRICA DONDURMA YEMEYİ DE ETKİLİYOR FAKAT DONDURMA ESASEN BOĞULMAYI ETKİLEMİYOR SADECE YAZ AYI OLDUĞU İÇİN BOĞULMA SIKLIĞINI İLE KORELASYON GÖSTERİYOR.) TEŞEKKÜR EDERİM


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Multiple logistik regresyonun binominalden farkı nedir videoda göremedim. Bağımlı Değişken Kategori Sayısı:2 olduğunda, Bağımsız Değişken Sayısı: 1 ya da daha fazla olduğunda binary lojistik regresyon kullanabiliriz. Bağımlı Değişken Kategori Sayısı:2+sırasız olduğunda, Bağımsız Değişken Sayısı: 1 ya da daha fazla olduğunda Multinominal lojistik regresyon kullanabiliriz. Bağımlı Değişken Kategori Sayısı:2+sıralı olduğunda, Bağımsız Değişken Sayısı: 1 ya da daha fazla olduğunda Ordinal lojistik regresyon kullanabiliriz. Lojistik regresyon modelinde değişken seçimi için çok farklı yöntemler mevcuttur. Bunlar tek değişkenli ve çok değişkenli analiz olmak üzere iki temel ayırıma göre yapılır. Çok değişkenli analiz iki yöntemi içermektedir. Bunlar adımsal (stepwise) yöntem ve en iyi alt setler yöntemidir. En iyi alt setler yöntemi lojistik regresyon analizinde pek kullanılmamaktadır (Costanza vd., 1992:775). Adımsal yöntem ise ileri yönlü seçim (forward selection) ve geriye doğru eleme (backward elimination) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Lee ve Koval, 1997:566). Hata teriminin normal dağılım göstermesinden dolayı yeni değişkenin modele katkısının önemi için Doğrusal regresyon analizinde F testinden yararlanılmasına karşılık, lojistik regresyon modelinde hata terimleri binom dağılımı göstereceğinden daha önce sözü edilen G istatistiği ile karar verilir. G=-2ln [değişken(ler)siz olabilirlik / değişken(ler)li olabilirlik] Modelin anlamlılığının kontrol edilmesinde hipotez takımları; H0 : beta1 =beta2 = ..... = Betap= 0 H1 : En az biri 0' dan farklı şeklindedir. G istatistiği (?2- ?1) serbestlik dereceli ki-kare dağılımı göstermektedir. Model kurma kısmında ikili testte anlamız çıktığında ne zaman modele almalı ve almamalıyız ve ayrıca anlamsız çıksa da modele dahil etmek için p değeri cut-off'umuz illa ki 0.05 mi. Anlamsız çıktığında eğer Karıştırıcı faktör/değişken moderatör-mediatör olarak düşünmüyorsanız denkelem almamak dha doğrudur. p değeri cut-off'umuz genelde kabul gören 0.05’dir ancak tip 1 hatanızı yükseltmek araştırmacının elindedir. Modeli yorumlarken etkileşim etkisi pozitif çıkarsa analize kattığımız değişkenin sonucunu exp (B) üzerinden nasıl yorumlarız ve bundan sonra bu değişkenler ile ilgili bir müdahale etmemiz gerekir mi ? Etkileşim terimlerine karar vermeden önce, hem sürekli değişkenlerin logitle doğrusal bir ilişki içinde olup olmadıklarını, hem de bu değişkenlerin modele doğru ölçekle girip girmediklerini kontrol etmek gerekmektedir. Belki bu videonun altında değil bunun cevabı fakat elimizdeki faktörlerin birbirlerini etkileyip etkilemediğini anlayabileceğimiz bir test metodu var mıdır (parametrik-non parametrik). Örnek vermem gerekirse , boğulma, dondurma yeme ve mevsimin yaz ayı olması. Yaz aylarında insanlar daha çok denize girerler ve dondurma da yerler. Oysa boğulma dondurma yenildiğinden değil ya aylarında denize girildiğinden daha çok olmakta, kısaca değişkenlerin birbirlerine ve hedef değişkenimize bağımsız olarak etki edip etmediğini nasıl anlayabiliriz ? (verdiğim örnekte yaz ayı boğulmayı etkiliyor çünkü denize girmeyi etkiliyor ayrıca dondurma yemeyi de etkiliyor fakat dondurma esasen boğulmayı etkilemiyor sadece yaz ayı olduğu için boğulma sıklığını ile korelasyon gösteriyor.) Teşekkür ederim Karıştırıcı faktör/değişken moderatör ve mediatör değişkenden farklıdır dolayısıyla ılımlaştıcı ya da ara değişken kavramlarından ayırmak gerekir. ılımlaştırıcı ya da ara değişken araştırma modelinde bağımlı değişken üzerinde farklılaşmaya ya da dolaylı etkiye sahip değişken olarak ifade edilebilir. Karıştırıcılığın en güzel ve klasik örneği, dondurma tüketimi ile denizde boğulma arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasına görülür. Hipotez analizinde dondurma tüketimi ile denizde boğulma arasında kuvvetli bir korelasyon ortaya çıkacaktır ama bu durum determinizm açısından ciddi bir sorun içerir. Zira arada karıştırıcı faktör olarak mevsim vardır. Mevsime bağlı olarak hem dondurma tüketimi artmış hem de denizde boğulmalar artmıştır. Dolayısıyla mevsim burada karıştırıcı faktördür.


P.B.

MERHABA HOCAM, FREİDMAN TESTİ, "TEKRARLI ÖLÇÜMLERDE VARYANS ANALİZİ" NİN NON_PARAMETRİK TESTİ MİDİR?


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Evet "TEKRARLI ÖLÇÜMLERDE VARYANS ANALİZİ"nde varsayımlar sağlanmadığında Frieman testi kullanılabilir.


O.Ö.

HOCAM SUNUMLAR İÇİN TEŞEKKÜR LİTERATÜRDE BAZEN UNİVARYANT COX VE P0.20 ANLAMLI KABUL EDİLDİ AÇIKLAMALARI GÖRÜYORUM. DİĞER SORUM İSE KAPLAN MEİER DE ANLAMLI BULUNAN DEĞİŞKENLER İÇİN Mİ COX KULLANILIYOR ? İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Orantılı yaşam sürdürme ya da orantılı tehlike gibi bir varsayım veya motivasyonunuz yoksa 0,20 anlamlı kabul etmek çok doğru bir tercih olmayabilir. COX'da tercihen K-M sonucu anlamlı çıkanları kullanmak elinizi güçlendirir anck böyle bir önşart yokur. Teşekkürler İyi çalışmalar


F.Ü.

MERHABA, ETKİLEŞİM ANLAMSIZ ÇIKARSA NASIL BİR YOL İZLEMEK GEREKİR?


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Ana etkilerin anlamlılığı incelenmelidir.


F.Ü.

MERHABA HOCAM, LOJİSTİK REGRESYONDA; 1. BOY DEĞİŞKENİ HASTALIK GRUPLARINA GÖRE FARKLILAŞMADIĞINA GÖRE MODELE ALMAMAK GEREKMEZ MİYDİ? 2. SÜREKLİ DEĞİŞKENLER İÇİN BOX-TİDWELL VARSAYIMINA BAKMAK GEREKİR MİYDİ? 3. DEĞİŞKEN SEÇİM YÖNTEMLERİNDE LR İLE WALD ARASINDA FARK NEDİR? HANGİSİ NE ZAMAN TERCİH EDİLİR? TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, 1.Boy değişkeni model kurma aşamasında gösterilmesi için eklenmiştir. 2. Eğer doğrusal bir ilişki olduğu araştırmacı tarafından düşünülüyorsa Box-Tidwell varsayımı kontrol edilmelidir. Örneğin Box-Tidwell yaklaşı-mı kullanılarak, sürekli dağılıma sahip BOY değişkenini kapsayan modele BOY[ln(BOY)] değişkeninin eklenmesi sonucunda, BOY[ln(BOY)] değişkeninin is-tatistiksel olarak önemli bir eğime sahip olması BOY değişkeninin logitle doğrusal olmadığı varsayımını desteklemektedir. Bu nedenden dolayıdır ki, BOY değişkeni modele dizayn değişkeni kullanarak, kesikli bir değişken olarak girecektir. 3.Lojistik regresyon modelinde değişkenlerin anlamlı olup olmadıklarını sınayan ve yaygın olarak kullanılan üç test mevcuttur. Bunlar aşağıda sırasıyla kısaca açıklaması yapılan olabilirlikoran testi (likelihood ratio test), Wald testi (Wald test) ve skor testi (score test) dir. LR ile Wald arasında metodolojik olarak bir farklılık bulunmamaktadır. Wald testi, eğim parametresi ß1’ in en çok olabilirlik tahmini ile bu tahminin standart hatasını karşılaştırmaya dayanmaktadır. Çeşitli simülasyon çalışmalarında farklı durumlarda birbirlerine göre üstünlükleri mevcuttur.


M.G.

MERHABA HOCAM 2. DERSİN 41:56'SNIDAKİ SLAYTTA BİR HATA MI VAR? SİG 0,000 GÖZKÜYOR AMA OK ÇIKARTIP VARYANSLAR HOMOJENDİR DEMİŞSİNİZ. SLAYT HATALI OLMUŞ GİBİ DURUYOR VE YENİ ÖĞRENENLER İÇİN HATALI SLAYT VE ANLATIMLAR KRİTİK ÖNEME SAHİP OLABİLİYOR.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, 0,00 olduğunda varyanslar homojen değildir. Düzenliyorum. Teşekkürler


M.G.

AYRICA YİNE 2. DERSİN 47:53'ÜNDE FAZLA KİLOLU İLE OBEZ ARASINDA ANLAMLI FARK VAR DEMİŞSİNİZ FAKAT O KISIM DA YANLIŞ OLMUŞ GALİBA.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Teşekkür ederim.


T.A.

MERHABALAR HOCAM, VİDEODA Kİ-KARE TESTİ GEÇERLİ OLMADIĞINDA FİSHER EXACT TESTİ YAPILIR DEYİP, MONTE CARLO SİMULASYONUNDAKİ PEARSON SÜTUNUNDAKİ EXACT 2-SİGNİFİCANCE I GÖSTERMEKTESİNİZ. ANCAK 3.SATIRDA FİSHER EXACT TEST İBARESİ YER ALMAKTA. BAZI HOCALARIMIZIN KİTAPLARINDA FİSHER EXACT TESTİ YAZAN SÜTUN KULLANILIR DİYE BELİRTİLMEKTE. İKİSİNDE DE ÇIKAN P DEĞERLERİ VE VALUE KISMI FARKLILIK GÖSTEREBİLMEKTE. BU DURUMDA NE YAPMAMIZI ÖNERİRSİNİZ. ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Eğer 2*2'lik bir tablonuz varsa Fisher's exact test yöntemini kullanabilirsiniz. Ancak daha büyük tablolarınızda (Örneğin 2*3; 5*9 vs. ) ki kare testinin yeterlilikleri sağlanmadığında ki kare satırındaki exact p değerine bakmak daha doğru olacaktır.


Ö.A.

MUSTAFA HOCAM SELAMLAR. BİRKAÇ SORUM OLACAK; ROC ANALİZİ YAPARKEN 1 KONTROL VE 2 DENEME GRUBUMUZ VARSA BUNLARI AYRI AYRI MI (KONTROL+ DENEME1 VE KONTROL+ DENEME 2) ANALİZ ETMELİYİM. AYRICA TEKRARLI ÖLÇÜMLERDE ROC ANALİZİNİ KULLANABİLİRMİYİM VE KULLANABİLİRSEM GÜN BAZLI MI DEĞERLENDİRMEM GEREKİR. AYRICA DEĞERLERİN BİRİ NORMAL DAĞILIP, DİĞERLERİ NORMAL DAĞILMIYOSA ROC ANALİZİ YAPARKEN ''NONPARAMETRİK'' ALANI MI YOKSA ''Bİ-NEGATİVE EXPONENTİAL'' ALANI ŞEÇMEM GEREKİR. SAYGILARIMI SUNAR, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Roc analizi yaparken eğer kontrole göre iki grubu da ayrı ayrı değerlendirip sınır değer belirlemek isterseniz, belirttiğiniz gibi (KONTROL+ DENEME1 VE KONTROL+ DENEME 2) şeklinde analiz etmek gerekir. Tekrarlanan ölçümlerde ROC analizi için SAS veya R programlarında makro yazmak gerekli. "Honghu Liu, Gang Li, William G. Cumberland, Tongtong Wu, Testing Statistical Significance of the Area under a Receiving Operating Characteristics Curve for Repeated Measures Design with Bootstrapping, J. data sci. 3(2021), no. 3, 257-278, DOI 10.6339/JDS.2005.03(3).206" bu kaynak yardımcı olacaktır. İyi çalışmalar dilerim


Ö.A.

SAYIN HOCAM 2 DENEME GRUBU VE 1 KONTROL GRUBUM VAR. BUNLAR ARASINDA ROC ANALİZİ YAPMAK İSTİYORUM. GRUP KISMINA HANGI GRUBU ÇALIŞACAKSAM ONUN NUMARASINI MI GIRMEM GEREKİYOR VE EGRI ONA GÖRE MI OLUŞUYOR SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Hocam, iki ROC eğrisini karşılaştırmak için SPSS'in 26. sürümünde Analyze > Classify > ROC Analysis menüsü ile groping variable kısmına grupları tanıtıp state variable kısmına benzer şekilde ilgili değeri girip roc eğrilerini karşılaştırabilirsiniz. İyi çalışmalar


G.A.

MERHABA HOCAM ANCOVANIN MAKALEDE NASIL SUNULACAĞINA DAİR BİLGİ PAYLAŞIR MISINIZ?


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar "chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.bwgriffin.com%2Fgsu%2Fcourses%2Fedur8132%2Fnotes%2FNotes9d_ANCOVA.pdf&clen=977305&chunk=true" 35. sayfası size yardımcı olacaktır. İyi çalışmalar


Ç.O.

MERHABA, HOCAM İN VİTRO HÜCRE KÜLTÜRÜ TESTLERİNDE GENELDE N=3 OLUYOR. 5 TANE DENEY GRUBUM VARSA BU DURUMDA ONE-WAY ANOVA VEYA KRUSKAL-WALLİS TESTİ YAPABİLİR MİYİM? POST HOC TESTİ OLARAK N=3 OLDUĞU ZAMAN PARAMETRİK VE NONPARAMETRİK TEST İÇİN HANGİLERİNİ TERCİH ETMEM GEREKİR? N=3 İÇİN TUKEY YAPABİLİR MİYİM?


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Parametrik olmayan yöntem (Kruskal Wallis) kullanabilirsiniz sonrasında Games Howell post hoc testi kullanmanız daha doğru olacaktır. İyi çalışmalar


M.Ö.T.

SAYIN HOCAM MERHABA, YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMADA ÖN TEST PUANLARINI COVARİATE DEĞİŞKEN ALARAK ALIP DENEY VE KONTROL GRUBUNUN SON TEST FARKLILIKLARINI KIYASLADIK. ANCAK ANCOVA ANALİZİNDE GRUP İÇİ ÖN TEST SON TEST DEĞERLENDİRMELERİNİ DE ÇALIŞMAMIZA DAHİL ETMEK İSTİYORUZ. BUNUN BİR YÖNTEMİ VAR MIDIR? SYNTAX MI YAZMAK GEREKİYOR? ANCOVA BUNA OLANAK TANIMIYORSA ÖN TEST SON TEST GRUP İÇİ KARŞILAŞTIRMALARINDA PAİRED SAMPLE T TEST Mİ YAPMAMIZ GEREKİYOR? YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM. SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar Hocam, Kovaryans analizi yapabilirsiniz. Bu durumda Covariate(s) bloğunda ön test puanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Ders 3: Genel Doğrusal Modeller-2(Tek Yönlü Kovaryans Analizi analizi dersindeki video yardımcı olacaktır. İyi çalışmalar


Ö.A.

HOCAM BİR SORUM OLACAK. HASTA TANISINDA PROTOKOLÜ ZENGİNLEŞTİRMEK İSTEDİĞİM BİR ÇALIŞMA PLANLADIM. YANI YENİ BELİRTEÇLER İLAVE ETMEK İSTİYORUM VE BU PROTOKOLDE HEM SAYISAL DEĞERLER HEMDE NOMİNAL DEĞERLER VAR . BENİM DE BU EKLEMEK İSTEDİĞİM PARAMETRELER SAYISAL İFADELİ DEĞERLER. BU DURUMDA HANGİ İSTATİSTİĞİ KULLANMALIYIZ. ( 2 VEYA 3 GRUBUM OLACAK). AYRICA BU TARZ ÇALIŞMALARDA SAYIYI BELİRLEMEK İÇİN GÜÇ ANALİZİNDEKİ BULUNAN SAYI DEĞERİNİ MAKALEYE YAZMAMIZ YETERLİ OLUR MU YOKSA PROTOKOL ÇALIŞMALARINDA HASTA SAYISININ ÇOK FAZLA OLMASI MI İSTENİR. SAYGILARIMLA İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Eğer bağımlı değişkeniniz 2 grup olacaksa lojistik regresyon önerebilirim. Eğer bağımlı değişkenini 3 ve daha fazla grup olacaksa kategorik değişkenler için Log Lineer analiz, sürekli değişkenler için ise çoklu nominal regresyon ya da GLM modellerinin kullanabilirsiniz. Güç analizi sonucu elde edilen testin gücü ve hesaplama yaparken temele aldığınız kriterler ile birlikte yazarsanız daha iyi karşılık bulacaktır. İyi çalışmalar


Ö.A.

HOCAM İYİ GÜNLER. REPEATED MEASURES ANOVA YAPILAN BİR ÇALIŞMADA DEĞERLER ARASINDAKİ BAĞLANTIYI BELİRLEMEK İÇİN AYRICA REGRESYON ANALİZİ YAPILABİLİR Mİ?. YOKSA REPEATED MEASUER ANOVA REGRESYONDA Kİ AYNI DEĞERİ Mİ GÖSTERİR. SAYGILARIMLA. İYİ ÇALIŞMALAR DİLİYORUM.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, değerler aynı bireyden ve zamana göre alındığı için lineer regresyon uygulamak doğru değildir. Çoklu bağlantı sorunu yaşanacaktır. Aynı değer göstermeyecektir.


Ö.A.

HOCAM İYİ GÜNLER DİLERİM. İKİ SAYISAL VERİNİN ROC EĞRİSİ ANALİZİNİN KARŞILAŞTIRMASINI YAPABİLMEK İÇİN DEĞERLER ARASINDA KOLERASYONUN OLMAMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA İSTATİSTİKLE UĞRAŞAN BİR HOCADAN BİR BİLGİ EDİNDİM. YANİ İKİ DEĞERİN ROC EĞRİSİNİ KARŞILAŞTIRIRKEN BÖYLE BİR KURAL YADA BUNA BENZER BİR KURAL VAR MIDIR? BİRDE CUT OFF DEĞERİNİ BELİRLERKEN ''POSİTİVE LİKELİHOOD RATİO'' ORAN MI DAHA DOĞRU BİR CUT OFF SUNAR YA DA SİZİNDE ANLATTIĞINIZ GİBİ SENSİTİVİTE VE SPESİFİTENİN EN AZ %70 OLDUĞU DEĞERİN KARŞILIĞINDAKİ SAYISAL DEĞER Mİ CUT OFF DEĞER OLMALI? SAYGILARIMI SUNAR İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, İki değişken arasındaki ilişkinin durumuna göre parametrik ve parametrik olmayan yöntemler mevcuttur. Önşart kontrollerine göre belirlenen yöntem uygulanabilir. Cut-Off değer için klinik önem, çevresel faktör vs ve youden index kullanılabilir. İyi çalışmalar dilerim.


Ö.A.

SAYIN HOCAM, SELAMLAR. BİR MAKALEMDEN REVİZYON ALDIM VE YARDIMLARINIZ İÇİN DEĞERLİ VAKTİNİZİ ALMAK ZORUNDAYIM. KUSURUMA BAKMAYIN. 2 GRUBUM VAR (BİRİ KONTROL BİRİ DE HASTA GRUBUM) HER İKİ GRUBUMDA 10 AR ADET DENEKTEN OLUŞUYOR. HAKEMİN BİR ELEŞTİRİSİDE ROC İÇİN DAHA DAHA FAZLA ÖRNEK SAYIMIN OLMASI YÖNÜNDE OLDU. BÖYLE BİR DURUM VAR MI? EĞER YOKSA BUNU ÇÜRÜTECEK BİR MAKALE VS. LİNKİNİ PAYLAŞABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. ESENLİKLE KALIN. İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Hocam Merhabalar, Güç analizi yaparak gruplarınızdaki 10'ar denek olduğunda testin gücünün yüzde kaç olduğu belirlenebilir. Aşağıdaki referanslar kullanılarak güç analizi bir paket programda hesaplanabilir. Örnek sayısının yüksek ya da düşük olması değil de optimal sayıda olması önemli olandır. References Hanley, J. A. and McNeil, B. J. 1983. 'A Method of Comparing the Areas under Receiver Operating Characteristic Curves Derived from the Same Cases.' Radiology, 148, 839-843. September, 1983. Obuchowski, N. and McClish, D. 1997. 'Sample Size Determination for Diagnostic Accuracy Studies Involving Binormal ROC Curve Indices.' Statistics in Medicine, 16, pages 1529-1542.


Ö.A.

HOCAM İYİ GÜNLER. BİR ÇALIŞMAM İÇİN SİZİN DEĞERLİ GÖRÜŞÜNÜZE İHTİYACIM VAR. MEDİKAL BİR CİHAZIN EKG İLE TUTARLI SONUÇ VERİP VERMEDİĞİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTEDİĞİM BİR ÇALIŞMAM VAR. BU ÇALIŞMAMDA EKGYİ BİR KEZ ALIP MEDİKAL CİHAZINDA HASSASİYETİNİ ÖLÇMEK İÇİN 3 FARKLI ZAMANDA ÖLÇÜM ALACAĞIM. BU TARZ BİR ÇALIŞMAYI PLANLARKEN GENEL LİNEAR MODEL Mİ OLUŞTURMAM LAZIM YOKSA 2 YÖNLÜ ANOVA MI YAPMAK DAHA DOĞRU SONUÇ VERİR. AYRICA BU SAYISAL DEĞERLERİ OLAN BİR ÇALIŞMA OLDUĞU İÇİN LİNEAR REGRESYONLA BUNU DESTEKLEYEBİLİRMİYİM YADA FARKLI BİR REGRESYON UYGULAYABİLİRMİYİM. SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Cihaz validasoyunu için metot karşılaştırma yöntemleri(Bland-Altman, Mountain graph....) kullanabilirsiniz. Ayrıca tutarlılığı belirlemek için sınıf içi korelasyon değerini kullanabilirsiniz.


Ö.A.

HOCAM İLK BAŞTA DEĞERLİ SUNUMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. BENİM SORUM ŞU YÖNDE 7 TANE DENEME GRUBUM VAR VE 1 TANEDE KONTROL GRUBUM VAR. BU GRUPLARDAKİ DEĞERLER İÇİN ROC ANALİZİ YAPMAK İSTİYORUM. SPSS 27 KULLANIYORUM. 2 Lİ GRUP OLUNCA ROC EGRISİ KARŞILAŞTIRMASI YAPIYORDUM AMA BURADA TAKILDIM. STATE VARİABLE KISMINA NE YAZMALIM VE NASIL YAPMALIYIM. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER. İYİ ÇALIŞMALAR.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Buradaki durumda ilgili değişken için pozitif değeri hangisi ise onu tanımlamak gerekiyor. İstenen durumun kodunu yazmak doğru olacaktır. Selamlar, iyi çalışmalar


Ö.A.

HOCAM DEĞERLİ SUNUMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKÜR EDERİM. HOCAM 8 GRUBUM ( 1 KONTROL VE 7 DENEME) BÜTÜN VERİLERİM SAYISAL VE BUNLAR ARASINDA ANOVA VE KORELASYON (SPEARMAN COFFİCİENT) YAPTIM, VE VERİLERİMİN DAHA GÜÇLÜ OLMASI İÇİN REGRESYON ANALİZİ YAPMAK İSTİYORUM ANCAK HANGİ REGRESYON ANALİZİ YAPABİLECEĞİMİ ANLAYAMADIM. 171 ADET TOPLAM SAYISAL VERİM VAR. YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇALIŞMAM SAYENİZDE DAHA GÜZEL OLACAK. ŞİMDİDEN İLGİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Ömer Bey Merhabalar, Öncelikle her bir grubu kendi içinde regresyon yapabilirsiniz. Belirlediğiniz sürekli birden fazla nümerik değişkeninizin olması lazım. Değişkenlerden biri bağımlı diğeri ya da diğerleri bağımsız olması gerekiyor. Ayrıca her grup için bir regresyon denklemi oluşur. Selamlar İyi çalışmalar


Ö.A.

SAYIN HOCAM İLK BAŞTA DEĞERLİ SUNUMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. BENİM SORUM ÇOKLU REGRESYON ANALİZİNDE BELLİ BİR SAYIDA GRUP OLMASI VE VERİ SAYISININ DA BELLİ SAYIDA OLMASI VE AYRICA VERİLERİN NORMAL DAĞILMASI GİBİ BİR ÖN ŞART VAR MI? ŞİMDİDEN İLGİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, regresyon analizinde herhangi bir grup belirleme ön şartı bulunmamaktadır. Ancak power analiz ile hem değişken hem de örnek sayısına ait bir değerlendirme yapılmalıdır. Artıkların normal dağılım ön şartı bulunmaktadır. Normal dağılım: Bağımlı değişkenin hata terimleri normal dağılımlı olmalıdır. İyi çalışmalar dilerim


Ö.A.

SAYIN HOCAM DEĞERLİ SUNUMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. BENİM SORUM LİNEAR REGRESYON ANALİZİNDE ETKİ DERECESİNİ GÖSTEREN BİR MAKALE VAR MI? (YANİ KORELASYONDA OLDUĞU GİBİ 0.6-0.8 ARASI GÜÇLÜ ETKİ GİBİ). BÖYLE BİR MAKALEYİ ÇALIŞMAMIN İSTATİSTİKSEL ANALİZ KISMINDA ATIF OLARAK GÖSTERMEK İSTİYORUM. ŞİMDİDEN İLGİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM. İYİ ÇALIŞMALAR.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Cohen's d istatistiği de bir diğer yaygın olarak kullanılan etki büyüklüğü ölçüsüdür. Cohen's d, iki grup arasındaki farkın ortalamasının, her iki grubun varyansına göre standartlaştırılması ile hesaplanır. Cohen's d, 0.2 gibi düşük bir değerden başlayarak, 0.8 veya daha yüksek gibi yüksek bir değere kadar değişebilir. Cohen's d değeri 0.5 veya daha yüksek olan bir farkın "güçlü bir etkiye" sahip olduğu kabul edilir. İstatistiksel analiz kısmında atıf olarak göstermek için, Cohen's d veya R² değerleri hakkında yazılmış istatistiksel makaleleri arayabilirsiniz. Örneğin, "The Interpretation of Multiple Regression Analysis" (Pedhazur & Schmelkin, 1991) gibi bir makale, bu konuda iyi bir kaynak olabilir.


F.B.

YAPTIĞINIZ ÖRNEKLERDE MOOD MEDİAN VE JONCKHERE TESTİ FARKLI SONUÇ VERDİ. AMA TAM OLARAK BELİRTEBİLİR MİSİNİZ NEYE GÖRE HANGİ TESTE KARAR VERİCEZ. YAŞAM KALİTESİ DE HEMOGLOBİN GİBİ SONUÇTA. PUAN ARTTIKÇA KALİTE YÜKELİYORSA, HEMOGLOBİN GİBİ YÜKSEK OLMASI İYİ BİŞEYSE NE YAPICAZ. YA DA X-X DEĞER ARASI İYİ KALİTE X-X ARASI ORTA KALİTE DİYE SINIFLANIYORSA ONA GÖRE Mİ YAKLAŞICAZ. YANİ NET BİR ŞEY SOYLEMENİZ MÜMKÜN MÜ HOCAM


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Mood Median Testi: Mood Median Testi, iki bağımsız grup arasındaki medyan değerlerinin istatistiksel olarak farklı olup olmadığını değerlendiren bir non-parametrik testtir. Non-parametrik testler, verinin dağılımının normal dağılıma uymadığı durumlarda kullanılırlar. Bu test, medyanın kullanılmasının sebebi, medyanın aykırı değerlerden etkilenme açısından daha dayanıklı olmasıdır. Mood Median Testi'nin temel adımları şunlardır: İki bağımsız örneklem grubunun medyanlarını hesaplayın. Medyanlar sırasıyla büyükten küçüğe sıralandığında, bu sıralamanın örtüşme (overlap) durumunu gözlemleyin. Eğer örtüşme yoksa (bir medyan tüm diğerlerinden büyük veya küçükse), grup medyanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılır. Jonckheere Testi: Jonckheere Testi, birden fazla bağımsız grup arasında sıralı bir değişkenin (örneğin, bir tedavi veya doz seviyesi) düzenli bir şekilde artıp artmadığını veya azalıp azalmadığını değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Bu test, grupların sıralanmış verileri üzerinden işlem yapar ve grupların sıralama düzenlerini karşılaştırarak istatistiksel olarak anlamlı bir artış veya azalış olup olmadığını belirler. Farklar: Amaç ve Kullanım: Mood Median Testi, iki bağımsız grup arasındaki medyan değerlerinin farklı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Jonckheere Testi ise birden fazla grup arasındaki sıralı değişkenin düzenli bir artış veya azalış gösterip göstermediğini incelemek için kullanılır. Veri Yapısı: Mood Median Testi, iki grup arasında medyan farkını incelediğinden iki bağımsız örneklem gerektirir. Jonckheere Testi, üç veya daha fazla grup arasındaki düzeni değerlendirdiğinden en az üç sıralı grup gerektirir. Hesaplama ve Yorum: Mood Median Testi, medyanların büyüklükleri ve örtüşme durumu üzerinden hesaplanır. Jonckheere Testi, grupların sıralama düzenleri üzerinden hesaplanır. Hipotezler: Mood Median Testi, genellikle "Medyanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mı?" şeklinde bir hipotez testini ifade eder. Jonckheere Testi, "Sıralı gruplar arasında düzenli bir artış/azalış var mı?" sorusunu ele alır. Her iki test de farklı türden soruları yanıtlamak üzere tasarlanmıştır ve hangi testin kullanılacağı, araştırılan verilerin yapısına ve sorulara bağlı olarak belirlenmelidir.


F.B.

MERHABA 19BİN KİŞİLİK BİR HASTA POPULASYONUNDA AYAKTAN VE YATAN HASTALAR ARASINDA BİR TAHLİL SONUCUNU KARŞILAŞTIRMAK İSTİYORUM. ŞÖYLE BİR UYARI VAR. KİKAREDE SAYI SINIRI VAR MI?NE ÖNERİRSİNİZ? "THE OBSERVED NUMBER OF VALUES FOR X EXCEEDS THE CROSSTABS LİMİT OF 1000 VALUES. TO TABULATE ALL VALUES, TRY THE TABLES PROCEDURE


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Kikarede sayı sınırı, istatistiksel analizlerde verilerin çoklu boyutlarda kategorik olarak analiz edilmesinde karşılaşılan bir sınırlamadır. Crosstab (çapraz tablo) analizi yaparken, özellikle büyük bir hasta popülasyonunda çalışıyorsanız ve sonuçlar çok fazla kategoriye bölünüyorsa, bu tür bir uyarı alabilirsiniz. Bu durumda, analizinizi yapmak için daha uygun bir yöntem kullanmanız gerekebilir. Önerilerim şunlar olabilir: Veri Özetleme: Verilerinizi özetleyerek, kategorik değişkenlerinizi daha az sayıda kategoriye indirgeyebilirsiniz. Bu, analizinizi daha yönetilebilir hale getirebilir. Örneğin, yaş gruplarını daha geniş kategorilere dönüştürebilirsiniz. İlgili Kategorileri Birleştirme: İlgili veya benzer kategorileri birleştirerek daha az sayıda kategori elde edebilirsiniz. Bu, analizinizi basitleştirebilir. İstatistiksel Analiz Yöntemi Seçimi: Kikare tablosu analizi yerine, daha az kategoriye sahip bir analiz yöntemi kullanmayı düşünebilirsiniz. Alt Grup Analizi: Verileri alt gruplara bölmeyi veya alt grup analizi yapmayı düşünebilirsiniz. Bu, her alt grupta daha küçük crosstab analizleri yapmanıza olanak tanır. Yazılım Değişikliği: Kikaredeki sınırlamayı aşmak için daha büyük veri setleri ile çalışabilen veya daha fazla işlem gücü sağlayabilen başka bir istatistiksel yazılım veya program kullanmayı düşünebilirsiniz.


F.B.

KRUSKALWALLİS DERSİNDE FARK OLUNCA FARKIN HANGİ GRUPTAN KAYNAKLANDIĞINI BULMAK İÇİN SARI BOYALI "REJECT NULL HİPOTEZ" YAZAN KUTUYU TIKLIYORUZ DENMİŞTİ. AMA BENİM ÇALIŞMAMDA GRUPLAR ARASI FARK OLDUĞU HALDE SARI BOYALI DEĞİL YİNE DE TIKLADIM BİR ŞEY ÇIKMADI. GRUP1GRUP2, GRUP1GRUP3 VE GRUP 3GRUP2 YAZAN SATIRLAR VAR SİG DEĞERİ <0,00. ACABA BU BÜTÜN GRUPLAR BİRBİRİNDEN FARKLI ANLAMINA MI GELİYOR? TEŞEKKÜR EDERİM


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Sarı ile işaretlenmesi kullandığınız SPSS sürümü ile ilgilidir. Eğer SPSS 25 kullanıyorsanız sarı ile işaretli olacaktır. 26 ve üzerindeki sürümler için daha farklı bir gösterim vardır. Kullandığınız menü nonparametric<ındependent menüsü ise sarı ile işasretli output'u elde edebilirsiniz. Nonparamecric


F.B.

HOCAM SEDİR AĞACININ YÜKSEKLİKLERİNİ İLLER ARASINDA KARŞILAŞTIRMAK İÇİN KRUSKALWALLİS, MANN WHİTNEY GİBİ YÖNTEMLER VARKEN NEDEN ANOSİM GİBİ GARİP YÖNTEMLERİ TERCİ EDİYORUZ. KAFAM KARIŞTI. AÇIKLARSANIZ ÇOK SEVİNİRİM


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Anosim (Analysis of Similarities) ve Kruskal-Wallis testi, farklı türde verileri analiz etmek için kullanılan istatistiksel yöntemlerdir ve birbirinden farklı sorulara yanıt bulma yeteneklerine sahiptirler. İki testin farklı kullanım alanları ve amaçları vardır. Kruskal-Wallis Testi: Amaç: Kruskal-Wallis testi, bağımsız gruplar arasında medyanların eşit olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Non-parametrik bir testtir ve gruplar arasındaki merkezi eğilim farklarını belirlemek için kullanılır. Uygulama: Gruplar arasındaki merkezi eğilim farklarını belirlemek istediğiniz durumlarda kullanılır. Örneğin, farklı tedavi grupları arasında bir değişkenin etkisini değerlendirmek istediğinizde Kruskal-Wallis testi uygulanabilir. Anosim (Analysis of Similarities): Amaç: Anosim, gruplar arasındaki benzerlik veya farklılıkları değerlendirmek için kullanılır. Özellikle çok değişkenli veri setlerinde, gruplar arasındaki benzerlik yapısını anlamak için tercih edilir. Uygulama: Örneğin, çevresel koşullar altında farklı ekosistemler arasındaki biyolojik benzerlikleri değerlendirmek istediğinizde Anosim kullanılabilir. Her iki test de farklı sorulara cevap verir ve kullanıldıkları bağlam önemlidir. Eğer sedir ağacının yükseklikleri için farklı iller arasında benzerlikleri değerlendirmek istiyorsanız, Anosim gibi çok değişkenli veri setlerinde grup benzerliklerini değerlendiren yöntemler daha uygun olabilir. Ancak, kesin yöntemi seçerken çalışmanızın amacına ve veri yapısına dikkat etmek önemlidir.


M.Ş.

MERHABA HOCAM, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ALANINDA OMUZ AĞRISI OLAN HASTALARDA KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYON İLE MOBİLİZASYON TEKNİKLERİNİ KARŞILAŞTIRDIĞIMIZ ÖNTEST SONTEST TASARIMLI RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMAMIZI SCI BİR DERGİYE GÖNDERDİK. DERGİNİN EDİTÖRÜ BİZDEN ORTALAMA, STANDARD SAPMA VE P DEĞERLERİNE EK OLARAK EFFECT SİZE VE MCD VE MCID DEĞERLERİNİ İSTEDİ. EFFECT SİZE DEĞERLERİNİ FORMÜL KULLANARAK TABLOMUZA EKLEDİK ANCAK MCD VE MCID DEĞERLERİNİ NASIL HESAPLAYACAĞIMIZI BİLEMEDİK. BUNLARI NASIL HESAPLAYABİLİRİZ, BİZE BU KONUDA BİR YOL GÖSTEREBİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİZ. YARDIMINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİZ. İYİ GÜNLER DİLERİM.


Eğitmenin Cevabı (MUSTAFA AGAH TEKİNDAL)

Merhabalar, Araştırmanızı ileriye taşımak için bu değerleri hesaplamak oldukça önemlidir. İşte size MCD (Minimally Clinically Detectable) ve MCID (Minimally Clinically Important Difference) değerlerini hesaplamak için genel bir yol: MCD (Minimally Clinically Detectable): Bu değeri belirlemek için genellikle standart sapma kullanılır. MCD, tedavi veya müdahale sonrasında bir grup içindeki bireyler arasındaki değişiklikleri ölçer. Bir grup içindeki bireyler arasındaki standart sapma değeri, değişim ölçümü olarak kullanılabilir. MCD=Standart sapma*Z Değeri Z değeri genellikle 1.96'dır, çünkü genellikle %95 güven aralığını ifade eder. MCID (Minimally Clinically Important Difference): MCID=0,5*ortalama değişiklik MCID, hastaların subjektif olarak hissettiği ve klinik olarak anlamlı bulduğu bir değişikliği ifade eder. MCID değeri, hasta grupları üzerinde yapılan anketler veya önceki çalışmalar sonucunda belirlenebilir. Ayrıca, grubun ortalama değişiklik değerinin yarısı olarak da tahmin edilebilir. Bu değerlerinizi hesapladıktan sonra, bu bilgileri dergiye sunabilir ve makalenizi tamamlamak için kullanabilirsiniz. Ancak, bu değerlerin spesifik olarak çalışmanızın özelliklerine bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Eğer hastalara yönelik anketler veya önceki çalışmalardan elde edilmiş bir MCID değeriniz yoksa, literatürü kontrol etmek ve benzer çalışmaların kullandığı yöntemlere başvurmak yararlı olabilir. Umarım bu bilgiler yardımcı olur Başarılar dilerim.