Ders Detayı

Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Eğitimi
17 Video, Ders Süresi: 75 gün

Dersler

Ders 1: Tanıtım

Ders 2: Bilim ve bilimsel araştırmanın tanımı, bilgi elde etmenin yolları, araştırma türleri, araştırma probleminin sahip olması gereken özellikler.

Ders 3: Nitel ve nicel desen benzerlik ve farkları, etnografik, tarihsel ve ilişkisel (korelasyonel, nedensel karşılaştırma) araştırma modelleri.

Ders 4:Araştırma modelleri (tarama, deneysel), YÖK tez tarama sayfasında eğitim tezlerinin incelemesi.

Ders 5:Araştırma problemi, problemin sahip olması gereken özellikler, alt problemlerin yazımı.

Ders 6:Değişken, hipotez, araştırmanın önemi, varsayımlar, sayıltılar ve sınırlıklar.

Ders 7:Alanyazın taraması, taramada kullanılan kaynaklar, iyi alanyazın taramasının sahip olması gereken nitelikler.

Ders 8:Ölçme araçlarının sahip olması gereken özelliklerden, geçerliğin tanımı, kapsam geçerliği, yordama geçerliği ve uygunluk geçerliği.

Ders 9:Yapı geçerliği, faktör analizi, benzer ölçek geçerliği, SPSS’te faktör analizi örneği, doğrulayıcı faktör analizi.

Ders 10: Güvenirliğin tanımı, güvenirlik hesaplama yöntemleri.

Ders 11: Tutum ölçekleri, tutumun tanımı, tutumların oluşması, tutum ölçekleri.

Ders 12:Thurstone ve Likert türü ölçek geliştirmenin işlem adımları.

Ders 13: Evren ve örneklem kavramları, örnekleme türleri, ulusal düzeyde yapılan kamuoyu araştırmalarındaki kullanılan örneklemler.

Ders 14:Örnekleme türleri (eleman ve küme örnekleme)örnekleme almaya yönelik işlem adımları, nitel araştırmalarda örneklem türleri, örneklemede olası hatalar.

Ders 15:Deneysel tasarımın tanımı ve kullanım alanları, deneysel tasarımın işlem adımları, deneysel tasarımda iç geçerlik, deneysel desen türleri ve bunlara ilişkin örnekler.

Ders 16:İlişkisel araştırmaların tanımı ve kullanım alanları, ilişkisel araştırmalarda kullanılan istatistiksel teknikler, saçılma grafikleri ve bunlara ilişkin örnekler, kısmi ilişki, keşfedici ve tahmin edici (regresyon ve yapısal eşitlik modelleri) araştırma türleri.

Ders 17:Bilim ve araştırma etiği, araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler, bilimsel araştırmada etik dışı davranışlar ve bunlara ilişkin örnekler, etik dışı davranışların sebepleri, 2547 sayılı kanunda etik dışı davranışlara yönelik yaptırımlar.

Bu ders toplam 690 dk’dır.

Eğitim Hakkında

Bu eğitimin amacı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanı başta olmak üzere, ampirik araştırma desenlerini kullanan psikoloji, sosyoloji ve diğer sosyal bilim alanları lisansüstü öğrencilerin yanı sıra, kendini geliştirmek isteyen akademisyenlerin araştırma yöntem ve tekniklerine yönelik bilgi ve becerilerini artırmaktır. Eğitimin hedef kitlesi ağırlıklı lisansüstü öğrenci kitlesi olmakla birlikte, konuların açık ve yalın şekilde örnekler eşliğinde işlenmesi dolayısıyla, lisans programında öğrenim gören öğrencilere de hitap etmektedir. Derslerin içeriğinde, genellikle kitaplarda yer almayan uygulamalardan örneklere de yer verilmesi, konuların açık ve ayrıntılı şekilde işlenmesi eğitimi özgün kılan hususlardır.

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. Abdurrahman İlğan, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında (1993-1997); yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programında (1999-2002); doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Teftişi programında (2003-2006) tamamlamıştır.

Eğitmen, 1997-2001 yılları arasında kamu okullarında öğretmen olarak görev yapmış, ardından 2001 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne araştırma görevlisi çalışmaya başlamıştır. 2001-2013 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2013-2018 yılları arasında Düzce Üniversitesi, 2018-2019 yılları arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde görev yapmıştır. 2019 yılı itibariyle hâlihazırda görev yaptığı İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne geçmiştir. Eğitmen 2010-2011 öğretim yılında, bir yıl süreyle TÜBİTAK bursiyeri olarak, ABD University of Georgia’da doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur.

Eğitmen, 2008 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent, 2020 yılında ise profesör unvanı almıştır. Eğitmen, ulusal ve uluslararası çok sayıda makale ve kitap bölümünün yazarı olup; eğitimde liderlik, öğretmen denetimi, öğretmenin mesleki gelişimi, eğitimde ahlak ve etik, eğitimde araştırma yöntemleri ve istatistik konularında çalışmalar yapmakta, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte; eğitimde araştırma yöntemleri isimli kitapta editörlük yapmıştır. Eğitmenin doktora eğitimini bitirmesinin ardından 2007 yılı itibariyle, uzun yıllardır lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimde araştırma yöntemleri ve istatistik dersleri vermiş, onlarca ampirik çalışmanın analizi ve raporlaştırmasını yapmış olup, araştırma yöntemleri ve tekniklerinde makul bir deneyime sahiptir.

#AYEUM  #eğitimbilimlerindearaştırma #SSCI

 

Eğitmen: Prof. Dr. Abdurrahman İLĞAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Fiyat:
799,90 TL
Ders İzleme Süresi: 75 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 17
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar